Danh mục
Tình huống: yêu cầu giúp đỡ lịch sự – tiếng Anh công sở

Tình huống: yêu cầu giúp đỡ lịch sự – tiếng Anh công sở


Tại nơi làm việc, có nhiều trường hợp bạn cần sự giúp đỡ của đồng nghiệp: xem xét tài liệu, chỉnh sửa thông tin, sửa chữa đồ dùng văn phòng, bê vác đồ… Những việc này đều cần sự giúp đỡ của đồng nghiệp nếu bạn chưa am hiểu. Vậy nếu bạn cần sự giúp đỡ của người khác, bạn sẽ nói như thế nào? Hãy cùng theo dõi bài học tiếng Anh công sở sau đây nhé!

 Tinh huong: yeu cau giup do lich su- tieng anh cong so

Hội thoại tình huống yêu cầu giúp đỡ lịch sự – tiếng Anh công sở

Trong hội thoại tiếng Anh giao tiếp công sở sau đây, bạn nên tham khảo cách yêu cầu giúp đỡ ở hội thoại 1 và 3. Còn với hội thoại 2, bạn không nên học cách đề nghị bất lịch sự của Anna nhé, điều đó làm Denise rất khó chịu vì cô ấy có cảm giác bị sai khiến. Bạn hãy tìm hiểu cụ thể nhé!

Dialogue 1

Paul: Hello Anna! – Xin chào Anna!

Anna: Oh hi, Paul! – Ồ, xin chào Paul!

Paul: I was wondering if you could do something for me? – Tôi tự hỏi liệu cô có thể làm một số việc cho tôi được không?

Anna: Yes, of course. – Vâng, được chứ.

Paul: Would you be able to print out a file for me? It’s a document on CBL – Convincing Bananas Limited – they’re one of our suppliers. The file should be on the system and could I have it in the next ten minutes please, as they’re on their way here for a meeting? – Cô có thể in một file ra cho tôi không? Nó là một bộ chứng từ của CBL – Convincing Bananas Limited – họ là một trong những nhà cung cấp của chúng ta. Các file nên được để theo trình tự và vui lòng đưa nó cho tôi trong 10 phút nữa, khi họ đang trên đường đến đây để dự cuộc họp được không?

Anna: Yes. Oh no, I’ve no idea how to find it! Tom…?! – Vâng. Ồ không, tôi không biết phải tìm nó thế nào! Tom…?

Tom: Er, ask Denise. She should know. – Ồ, hãy hỏi Denise nhé. Cô ấy biết đấy.

Anna: Ok, thanks Tom, I’ll ask her. – Ồ, cảm ơn Tom. Tôi sẽ hỏi cô ấy.

Dialogue 2:

Denise: (on the phone to Sharon) I’d warned her, you know, I said Victoria, if you don’t change your hairdresser… – (đang nói chuyên qua điện thoại với Sharon) Tôi cảnh báo cô, cô biết đấy, tôi đã nói với Victoria rồi, nếu cô không thay đổi kiểu tóc của cô…

Anna: Denise? – Denise?

Denise: One day you’ll… hold on a moment. Anna? – Một ngày nào đó cô sẽ… đợi một lát nhé. Anna à?

Anna: Please email me the background file on CBL. – Hãy gửi email cho tôi file gốc của CBL nhé.

Denise: Er! – Er!

Anna: Thank you. – Cảm ơn cô!

Denise: (on the phone) Who does that girl think she is?… Anna… new girl… I told you about her… yes with the saucepans, that’s the one. She’s only been here five minutes and she’s already acting like the Queen of Sheba… – (nói chuyện qua điện thoại) Cô gái đó nghĩ cô ấy là ai vậy? … Anna… nhân viên nữ mới… tôi đã nói với cô về cô ấy rồi… đúng vậy, với cái nồi, đó là một điều. Cô ấy chỉ ở đây 5 phút thôi và cô ấy sẵn sàng làm việc như hoàng hậu Sheba vậy…

Anna: Oh and Denise, please send it to me within five minutes, Paul needs it soon. Thank you. – Ồ, và Denise, hãy gửi nó cho tôi trong vòng 5 phút, Paul cần nó sớm. Cảm ơn cô.

Denise: Really! – Thật sự!

Tom: He he, good to see who’s the boss, eh Denise? – He he, thật tốt khi thấy ai là ông chủ, đúng không Denise?

Denise: Really! – Thật sự!

Dialogue 3:

Anna: Tom? – Tom à?

Tom: Yeah? – Vâng?

Anna: Please help me with…I mean, could you possibly help me with the printer? – Hãy giúp tôi … Ý tôi là, anh có thể giúp tôi xem cái máy in được không?

Tom: Er… I need to finish this email to a really important new client. – Er.. tôi cần hoàn thành email này cho một khách hàng mới thực sự quan trọng.

Anna: But it’s really urgent. Would you mind writing your email later? – Nhưng nó thực sự khẩn cấp. Anh có thể viết email của anh sau được không?

Tom: Okay, since you asked so nicely. Let’s have a look… – Được, kể từ khi cô nhờ vả tôi quá thân thiện. Chúng ta cùng xem nào…

Các mẫu câu tiếng Anh công sở thường dùng để nhờ vả

Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp công sở sau đây sẽ giúp bạn ứng xử khéo léo và thành công hơn:
I was wondering if you could do something for me? – Tôi đang tự hỏi liệu cô có thể làm một sso việc giúp tôi được không?
Would you be able to print out a file for me? – Anh/ cô có thể in file ra giúp tôi được không?
Could I have it within ten minutes please? – Tôi có thể có nó trong vòng 10 phút được không?
Could you possibly help me with the printer? – Anh/ cô có thể giúp tôi xem cái máy in không?
Would you mind writing your email later? – Anh/ cô vui lòng viết email của anh sau được không?

Trên đây, AROMA – TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM xin gửi tới bạn 3 đoạn hội thoại kèm các mẫu câu tieng anh cong so thông dụng nhất, sử dụng trong trường hợp yêu cầu giúp đơ lịch sự, bạn hãy tham khảo và áp dụng nhé!

Xem thêm:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content