Danh mục
Video phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh có phụ đề phần2

Video phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh có phụ đề phần2


Trong video phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh có phụ đề phần 1, Aroma đã giới thiệu với các bạn một số chủ đề sẽ bắt gặp trong cuộc phỏng vấn như Introduction, Self – Description, Education Experience,…Trong phần 2 này, chúng ta sẽ cùng khám phá những chủ đề khác, quan trọng hơn trong cuộc phỏng vấn xin việc, nếu bạn bỏ lỡ sẽ rất đáng tiếc.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=EoujlLbNdk0

Nội dung hội thoại phỏng vấn tiếng Anh

Bài 8: Interests and Free time ( Sở thích và thời gian rảnh)
–  What do you do to relax or to have fun?

–  I like listening to music, and I enjoy playing basketball

–  Anh làm gì để thư giãn hoặc tìm niềm vui cho mình?

–  Tôi thích nghe nhạc, và chơi bóng rổ

–  What are some of your personal interests outside of work?

–  Well, I really enjoy gardening. It helps me relax. I also enjoy learning foreign languages

–  Các sở thích cá nhân của anh ngoài công việc là gì?

–  Vâng, tôi rất thích làm vườn. Nó giúp tôi thư giãn. Ngoài ra, tôi cũng thích học ngoại ngữ

–  Can you tell me about some of your hobbies or personal interests?

–  Well, I’m usually very busy taking care of my children, and doing housework. But when I do have free time I like to read, and listen to music

–  Cô có thể nói cho tôi biết vài sở thích hoặc niềm thích thú cá nhân không?

–  Vâng, tôi thường rất bận rộn để chăm sóc lũ trẻ của tôi, và làm việc nhà. Nhưng khi có thời gian rảnh, tôi thích đọc sách và nghe nhạc

Bài 9: Reasons for leaving a previous job ( Lý do nghỉ công việc trước đây)
–  Why are you looking for another job?

–  There is no growth potential at my current job. I would like to work for a company that has more room to grow

–  Tại sao anh lại tìm kiếm một công việc khác?

–  Công việc hiện tại của tôi không có tiềm năng phát triển. Tôi muốn làm việc trong một công ty có nhiều phòng ban để phát triển

–  Why did you leave your previous job?

–  My company was downsizing because of the economy, so I was laid – off

–  Tại sao cô lại nghỉ việc?

–  Công ty tôi đang cắt giảm quy mô, bởi vì nền kinh tế, vì vậy tôi đã bị sa thải

Bài 10: Handling pressure ( Xử lý căng thẳng)
–  How do you handle pressure?

–  I work very well with pressure. I prepare for it before it comes

–  Anh xử lý căng thẳng như thế nào?

–  Tôi làm việc rất tốt khi căng thẳng. Tôi chuẩn bị điều đó trước khi nó tới

–  How do you handle stressful situations?

–  Well, I try to stay as calm as possible. When I am with a customer I like to be respectful, and responsible

–  Làm thế nào cô có thể giải quyết các tình huống mệt mỏi?

–  Vâng, tôi cố gắng giữ bình tĩnh khi có thể. Khi tôi làm việc với khách hàng, tôi muốn được tôn trọng, và có trách nhiệm

–  How do you deal with stressful situations at work?

–  I’ve had many stressful situations at work. I always try to stay patient. Whenever I’m feeling stressed, I breathe deeply to calm down

–  Anh giải tỏa như thế nào với các tình huống mệt mỏi trong công việc?

–  Tôi có những sự việc căng thẳng trong công việc. Tôi luôn cố gắng giữ kiên nhẫn. Bất cứ lúc nào tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi thởi thật sâu để bình tĩnh

Bài 11: Other questions ( Các câu hỏi khác)
–  Are you able to travel?

–  Yes, I enjoy travelling

–  Cô có thể đi du lịch không?

–  Có, tôi thích đi du lịch

–  What about relocating? Would you be able to relocate?

–  Relocating would be difficult. You see, I have a family with 3 children

–  Về việc chuyển chỗ ở. Anh có muốn di chuyển không?

–  Việc chuyển chỗ ở rất khó. Anh biết đấy, tôi có gia đình với 3 con

–  Are you able to work weekends?

–  Well, I can work Saturdays, but not Sundays

–  Cô có thể làm việc vào cuối tuần không?

–  Vâng, tôi có thể làm việc vào Thứ bảy, nhưng Chủ nhật thì không

Bài 12: Why do you want this job? ( Tại sao bạn muốn công việc này?)
–  Why do want to work here?

–  Because this company has a good reputation

–  Tại sao anh muốn làm việc ở đây?

–  Bởi vì công ty này có danh tiếng tốt

–  Why should we choose you for this job?

–  I’m very committed worker and I love challenges like this!

–  Tại sao chúng tôi nên chọn cô cho vị trí này?

–  Tôi là nhân viên rất tận tâm và tôi thích thử thách công việc này!

–  Why should we hire you over another person?

–  Because I am qualified, and because I have the will to succeed!

–  Tại sao chúng tôi nên thuê anh hơn các ứng viên khác?

–  Bởi vì tôi là người có khả năng, và bởi vì tôi sẽ dành chiến thắng

Bài 13: Do you have any questions? ( Bạn có câu hỏi nào không?)
–  Do you any questions for me?

–  Yes. What is the starting salary?

–  Anh có câu hỏi nào cho tôi không?

–  Vâng, Mức lương khởi điểm của tôi như thế nào?

–  Would you like to ask me any questions?

–  What kind of person are you looking for?

–  Cô có muốn hỏi tôi câu hỏi nào không?

–  Anh đang tìm kiếm ứng viên như thế nào?

–  What is the focus of this company?

–  The focus of our company is to provide the best service to our customers in this industry

–  Công ty này tập trung về vấn đề gì?

–  Vấn đề chúng tôi đang tập trung là cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng trong lĩnh vực này

Bài 14: Getting a Job Offer ( Nhận được đề nghị công việc)
–  I’d like to offer you the job. Are you still interested?

–  Yes, I am. When can I start?

–  Tôi muốn đề nghị với anh về công việc. Anh vẫn quan tâm chứ?

–  Vâng, tôi có.Khi nào tôi có thể bắt đầu?

–  Well, I’ve talked with the others and we’ve decided to offer you the job. Would you like to work for us?

–  Yes. I’m ready to start as soon as possible

–  Vâng, Tôi đã trao đổi với nhiều người và chúng tôi đã quyết định đề nghị với cô về công việc này. Cô có muốn làm việc cho chúng tôi không?

–  Có. Tôi sẵn sàng bắt đầu ngay khi có thể

–  When can you start?

–  Well, I have to give notice at my present job first. I’ll be able to start in two weeks time

–  Khi nào cô có thể bắt đầu?

–  Vâng, trước tiên tôi phải thông báo đối với công việc hiện tại của tôi. Tôi có thể bắt đầu trong thời gian 2 tuần

Những câu hỏi trong các đoạn hội thoại phỏng vấn tiếng Anh có phụ đề trên rất phổ biến, và bạn có thể dễ dàng bắt gặp. Đừng bỏ lỡ các kiến thức quý giá này để có được một cuộc phỏng vấn thành công nhé!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content