Danh mục
Video phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh có phụ đề phần 1

Video phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh có phụ đề phần 1


Nhiều bạn khá lo lắng trước cuộc phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh, thậm chí đã “bỏ túi” rất nhiều kinh nghiệm từ những bài viết trên Internet, nhưng vẫn không đạt kết quả cao. Do đó, hãy dành ít phút để xem video phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh có phụ đề trong bài viết này, để biết mình nên khắc phục như thế nào.

Nếu hỏi một bạn đã từng tìm hiểu về việc phỏng vấn xin việc, thì Aroma tin chắc rằng bạn ấy có thể nói vanh vách tất tần tật các kinh nghiệm phỏng vấn như top câu hỏi phổ biến, cách trả lời phỏng vấn,…Điều đó rất tốt, tuy nhiên, việc nắm vững lý thuyết chỉ chiếm 40% trong sự thành công. Vì vậy, việc tham khảo video phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh có phụ đề sẽ giúp bạn học hỏi một cách khách quan bằng cách quan sát người phỏng vấn, người trả lời phỏng vấn cũng như không gian của một cuộc phỏng vấn.

 

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=EoujlLbNdk0

Nội dung hội thoại:

Bài 1: Introduction ( Giới thiệu)
–  Good morning Ms. Anderson. How are you today?

–  Fine thanks, and you?

–  I’m fine, thank you

–  Xin chào cô Anderson. Hôm nay cô thế nào?

–  Tôi khỏe, xin cảm ơn, còn anh?

–  Tôi khỏe, xin cảm ơn cô

–  Please sit down. How are you doing this morning?

–  I’m doing fine, thank you

–  Xin vui lòng ngồi xuống.Sáng nay cô thế nào?

–  Tôi khỏe, xin cảm ơn anh

–  Would you like a glass of water or a cup of coffee before we begin?

–  No thanks, I’m fine

 

–  Cô có muốn uống nước hay café trước khi chúng ta bắt đầu không?

–  Không, xin cảm ơn. Tôi ổn

Bài 2: Self – Description ( Mô tả bản thân)
–  So, tell me a little bit about yourself

–  Well, my name is Joy Brown. I’m 27 years old, and I’m single

–  Vậy, hãy nói cho tôi chút ít về bản thân cô?

–  Vâng, tên tôi là Joy Brown. Tôi 27 tuổi, và tôi đang độc thân

–  Describe your personality to me

–  Well, I’m a dedicated worker, and a people person. I enjoy working as a team. I also like to be in contact with the public

–  Hãy miêu tả tính cách của anh cho tôi biết

–  Vâng, tôi là một nhân viên nhiệt tình, và là người của mọi người. Tôi thích làm việc theo nhóm. Ngoài ra, tôi cũng thích giao tiếp với công chúng

–  Have you finished your studies?

–  I graduated from the University of Washington in June, and I hope to find a full – time job now

–  Cô đã kết thúc việc học của mình rồi chứ?

–  Tôi đã tốt nghiệp trường đại học Washington vào tháng 6, và tôi hy vọng bây giờ có thể tìm được một công việc toàn thời gian

Bài 3: Educational Experience ( Kinh nghiệm học vấn)
–  Please tell me about your educational background

–  I graduated from Cornell University in 1994 with a BA in Computer Science

–  Vui lòng nói cho tôi biết về trình độ giáo dục của anh

–  Tôi đã tốt nghiệp trường đại học Cornell vào năm 1994 với bằng BA về chuyên ngành Khoa học máy tính

–  How was your experience there?

–  It was a very good experience for me. It learned a lot. It was challenging and rewarding

–  Anh đã có kinh nghiệm ở lĩnh vực đó như thế nào?

–  Đó là một kinh nghiệm rất tốt cho tôi. Đó là sự học hỏi rất nhiều. Nó kích thích và bổ ích

–  How has your education helped with your work?

–  It taught me the basics of accounting, and also about business. It taught me how to solve problems and how to work hard

–  Giáo dục đã giúp bạn như thế nào trong công việc?

–  Nó dạy cho tôi những điều cơ bản về kế toán, và về kinh doanh.Nó dạy tôi làm thế nào để giải quyết các vấn đề, và làm thế nào để làm việc chăm chỉ

Bài 4: Previous job experience ( Kinh nghiệm làm việc trước đây)
–  Can you tell me about your previous job experience, please?

–  Sure. While I studied at university, I worked as an intern at Avery Publishing. I worked in the main office. After graduated, I worked in the same place full- time. I worked in administration at the main office.  I was there for 4 years.

–  Anh có thể nói cho tôi kinh nghiệm làm việc trước đây của anh, được không?

–  Chắc chắn rồi. Khi tôi đang học tại trường đại học, tôi đã là một thực tập sinh tại Avery Publishing. Tôi làm việc trong văn phòng chính. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã làm việc toàn thời gian ở đó. Tôi làm việc hành chính tại văn phòng chính khoảng 4 năm

–  Could you please describe your previous job experience?

–  Yes. I graduated from university in 1990, and started working for Sanwa Bank. I’ve been with Sanwa Bank up until now

–  Why are you leaving?

–  I’m looking for a job with more responsibility and flexibility

–  Cô có thể miêu tả kinh nghiệm công việc trước đây, được không?

–  Vâng. Tôi đã tốt nghiệp đại học vào năm 1990, và đã làm việc cho ngân hàng Sanwa đến bây giờ

–  Tại sao cô lại nghỉ việc?

–  Tôi đang tìm kiếm một công việc có trách nhiệm và có tính linh hoạt hơn

–  Has your experience been good?

–  Yes, I’ve learned a lot about management and developed my job skills

–  Kinh nghiệm của anh có tốt không?

–  Có, tôi đã được học rất nhiều về quản lý và phát triển kỹ năng công việc của mình

Bài 5: Special skills ( Các kỹ năng đặc biệt)
–  Do you have any special skills that would help you do this job?

–  Yes, I’m pretty good with computers

–  Any other skills that would help you?

–  Well, I speak fluent Mandarin Chinese, and I can read and write it fairly well

–  Anh có kỹ năng đặc biệt nào có thể giúp anh làm công việc này không?

–  Có, tôi khá giỏi về máy tính

–  Còn có kỹ năng đặc biệt nào khác có thể giúp cô?

–  Vâng, Tôi nói thành thạo tiếng Bắc Kinh, và tôi có thể đọc, viết chúng khá tốt

–  Do you have any other skills that might help you on this job?

–  Yes. I have secretarial experience. I can answer phone calls, use a computer, type 60 words a minute, and speak French and Japanese

–  Anh có kỹ năng nào khác có thể giúp anh làm công việc này không?

–  Có, tôi có kinh nghiệm về thư ký. Tôi có thể trả lời điện thoại, sử dụng máy tính, có thể gõ 60 từ trong một phút, và nói được tiếng Pháp, tiếng Nhật

–  What special skills do you have for this job?

–  I have good organizational skills

–  Cô có kỹ năng đặc biệt gì đối với công việc này?

–  Tôi có kỹ năng tổ chức rất tốt

Bài 6: The ideal job ( Công việc lý tưởng)
–  Could you describe your ideal job?

–  Yes, my ideal job would be challenging but secure

–  Anh có thể mô tả công việc lý tưởng của mình không?

–  Có, công việc lý tưởng của tôi là được thách thức nhưng an toàn

–  Could you describe your ideal job?

–  I’d like to work in a challenging job in marketing. I would like to work for an international financial company

–  Anh có thể mô tả công việc lý tưởng của mình không?

–  Tôi muốn được làm việc trong một công việc đầy thử thách về tiếp thị. Tôi muốn làm việc cho một công ty tài chính quốc tế

–  What kind of hours would you prefer?

–  I’m flexible, but I prefer to have the weekends  off

–  Cô thích làm việc vào thời gian như thế nào?

–  Tôi là người linh động, nhưng tôi thích được nghỉ vào cuối tuần

Bài 7: Describe your greatest strengths and weaknesses ( Mô tả điểm mạnh, và điểm yếu nhất)
–  What is your greatest strength?

–  My greatest strength is persistence. I work really hard, and I don’t give up easily

–  Điểm mạnh nhất của anh là gì?

–  Điểm mạnh nhất của tôi là tính kiên trì. Tôi làm việc rất chăm chỉ, và tôi không từ bỏ dễ dàng

–  And what about your greatest weakness?

–  This could be my experience. I’ve only worked full – time for two years now. I think I need more experience

–  Còn điểm yếu nhất của anh là gì?

–  Đó có thể là kinh nghiệm của tôi. Tôi chỉ mới làm việc toàn thời gian khoảng 2 năm. Tôi nghĩ tôi cần nhiều kinh nghiệm hơn

–  Can you tell me what your greatest strength is?

–  I think it’s my quick thinking, and decision making. There have been many times when I’ve been under pressure, and made the right decisions

–  Cô có thể nói cho tôi biết về điểm mạnh nhất của mình là gì?

–  Tôi nghĩ đó là suy nghĩ nhanh chóng của tôi, và đưa ra quyết định. Có nhiều lần khi tôi bị áp lực, và tôi đã đưa ra những quyết định đúng đắn

 

Một số bài hội thoại về các chủ đề như Interest and free time, Reasons for leaving a previous job, Handling pressure,…rất hấp dẫn và thú vị trong video phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh có phụ đề mà Aroma sẽ cập nhật trong phần 2. Các bạn nhớ đón xem nhé!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content