Danh mục
Viết về sở thích tiếng Anh: môn bóng lưới (netball)

Viết về sở thích tiếng Anh: môn bóng lưới (netball)


Một trong những cách để luyện tiếng Anh là viết về sở thích tiếng Anh. Trong bài học ngày hôm nay, Aroma sẽ giới thiệu đến các bạn một bài viết về môn bóng lưới.

Viet-ve-so-thich-tieng-anh-mon-bong-luoi-netball

Bài viết về sở thích tiếng Anh: môn bóng lưới

Title: My hobby is playing netball

My favourite sport is netball. A lot of people love other sports, soccer, footy, t-ball etc. but mine is netball.

Netball is fun because you get to move around, shoot goals, have fun, but most of all: get exercise. Netball keeps you fit, healthy and takes your mind off other troubles. It’s truly a great sport.

I play netball in school. My team is called Junior Blueys. We go to a netball area every Friday for PSSA. Although it’s not for the whole year I still enjoy it a whole lot.

We have our netball training sessions during Wednesdays, after school, from 3 to 4. Most of the time we play the Senior Netball Team, but on others, the Junior Greenies. They’re easy to beat if you know how.

The Juniors once went to the Netball Knockouts and we played four games. It’s only for juniors. We won 2 games and lost the other 2, and although it was very hot, I had a fun time there. Unfortunately we didn’t make it into the semi-finals.

Many people go to out of school netball training. Why? Because they want to keep fit and healthy.

Netball is only for the winter season. It is very cold, but when we go on Friday we exercise to keep warm. Usually when we play it is quite hot, but if you don’t exercise then it would be cold.

The netball knockouts are basically the same as the Gala Day. It ‘s only for juniors.

My favourite positions in netball are: Wing Attack, Wing Defence, Goal Shooter, Goal Attack and Centre.

The positions are: Wing Attack (WA), Wing Defence (WD), Goal Defence (GD), Goal Attack (GA), Goal Keeper (GK), Goal Shooter (GS) and Centre (C).

The court has three sections but in two of them there is a semi-circle. Only 1 GS, GA, GD and GK are allowed to be in them.

I have been in the netball team for 2 years. It has been fun and exciting for me. When I first learnt how to play netball, I could barely pass and catch the ball. Now my coach sometimes puts me in the position GA. When I started I couldn’t reach the hoop with my ball, but now I can get it in a lot.

I think I have improved over the past year.

Bản dịch: Sở thích của tôi: chơi bóng lưới

Môn thể thao yêu thích của tôi là bóng lưới. Rất nhiều người yêu thích các môn thể thao khác, bóng đá, bóng đá, bóng v.v … nhưng tôi là bóng lưới.

Bóng lưới rất vui vì bạn có thể di chuyển xung quanh, bắn các mục tiêu, vui chơi, nhưng trên tất cả: tập thể dục. Bóng lưới giúp bạn khỏe khoắn, khỏe mạnh và bỏ tâm trí khỏi những rắc rối khác. Nó thực sự là một môn thể thao tuyệt vời.

Tôi chơi bóng lưới ở trường. Nhóm của tôi được gọi là Junior Blueys. Chúng tôi đi đến khu vực chơi bóng lưới vào mỗi thứ Sáu cho PSSA. Mặc dù không phải chơi cả năm tôi vẫn thích nó rất nhiều.

Chúng tôi có các buổi tập bóng lưới vào các ngày thứ Tư, sau giờ học, từ 3 đến 4 giờ. Hầu hết thời gian chúng tôi chơi ở Đội Netball Cấp cao, nhưng trên những người khác, Junior Greenies. Họ dễ dàng đánh bại nếu bạn biết làm thế nào.

Các Juniors một lần đã đi đến Netball Knockouts và chúng tôi đã chơi bốn trận. Nó chỉ dành cho thiếu nhi. Chúng tôi đã thắng 2 trận và thua 2 trận còn lại, và mặc dù trời rất nóng, tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở đó. Thật không may, chúng tôi đã không tham gia vào vòng bán kết.

Nhiều người đi luyện tập bóng lưới ngoài trường học. Tại sao? Bởi vì họ muốn giữ sức khỏe và khỏe mạnh.

Bóng lưới chỉ dành cho mùa đông. Trời rất lạnh, nhưng khi chúng tôi đi vào thứ sáu, chúng tôi tập thể dục để giữ ấm. Thông thường khi chúng tôi chơi nó là khá nóng, nhưng nếu bạn không tập thể dục thì sẽ rất lạnh.

Vị trí yêu thích của tôi trong bóng lưới là: Wing Attack, Wing Defense, Goal Shooter, Goal Attack và Center.

Các vị trí là: Wing Attack (WA), Wing Defense (WD), Goal Defence (GD), Goal Attack (GA), Keeper Goal (GK), Goal Shooter (GS) và Center (C).

Sân bóng có ba phần nhưng trong hai phần có một nửa vòng tròn. Chỉ có một GS, GA, GD và GK mới được phép ở trong đó.

Tôi đã ở trong đội bóng lưới được 2 năm. Nó đã được vui vẻ và thú vị đối với tôi. Khi lần đầu tiên tôi học chơi bóng lưới, tôi hầu như không thể chuyền bóng và bắt bóng. Bây giờ huấn luyện viên của tôi đôi khi đặt tôi vào vị trí GA. Khi tôi bắt đầu, tôi không thể tiếp cận được vòng bi bằng quả bóng của mình, nhưng bây giờ tôi có thể đạt được nó rất nhiều.

Tôi nghĩ rằng tôi đã được cải thiện trong năm qua.

Bóng lưới có lẽ chưa được nhiều người biết đến như bóng rổ. Tuy nhiên, môn thể thao này rất vui và tốt cho sức khỏe. AROMA – TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM hy vọng qua bài viet ve so thich tieng anh này, bạn sẽ tìm thấy thêm một điều thú vị mới cho cuộc sống. Và bạn đừng quên chia sẻ niềm vui, sở thích bằng tiếng Anh với aroma nhé!

Xem thêm:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content