Danh mục
Viết về sở thích vẽ trang bằng tiếng Anh

Viết về sở thích vẽ trang bằng tiếng Anh


Để viết về sở thích vẽ trang bằng tiếng Anh mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu, hãy chia nhỏ các ý của bạn trong từng đoạn văn theo mô hình bánh kẹp như bài viết mẫu dưới đây nhé:

MY HOBBY IS DRAWING

Every one of us has some kind of liking for certain things in life. Drawing is my favorite hobby. I guess my life would be less colorful without drawing.

Mỗi người chúng ta đều có vài niềm yêu thích cho những thứ nhất định nào đó trong cuộc sống. Vẽ là sở thích của tôi. Tôi nghĩ cuộc sống của tôi sẽ bớt màu sắc nếu không có vẽ.

 

I like drawing since I was 6 years old. My greatest inspiration is my mother who always encourages me to design her dresses. I can never feel bored when I have my colors with me. When I am blue I cheer myself up by drawing something so that I can make myself happy.

Tôi thích vẽ từ khi còn 6 tuổi. Nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi là mẹ, người luôn khuyến khích tôi thiết kế những chiếc đầm cho bà.

Tôi không bao giờ cảm thấy buồn chán khi tôi có những màu sắc bên cạnh mình. Khi buồn, tôi tự cổ vũ bản thân mình lên bằng cách vẽ một cái gì đó có thể làm cho bản thân cảm thấy vui.

 

Drawing is a way for me to show my creativity. However drawing is not as easy as it seems to be. It needs a lot of devotion as well as practice. The strangest thing about my hobby is that nobody taught me how to paint. I learnt it by myself. I learnt few concepts through text book containing different types of sketches. I have always intimated everything from those books such as rivers, hills, trees, human faces, clouds and animals. With days, my drawing improved step by steps & is still improving. I constantly make efforts to retain my hobby.

Vẽ là một cách để tôi thể hiện sự sáng tạo của mình. Tuy nhiên, vẽ không dễ dàng như bạn thấy. Nó cần rất nhiều lòng chân thành cũng như sự luyện tập thực hành.

Điều lạ lùng nhất về sở thích của tôi là không ai dạy tôi làm thế nào để vẽ. Đều là do tôi tự học. Tôi đã học được vài khái niệm thông qua các cuốn sách có chứa những bản vẽ phác thảo khác nhau. Tôi bắt chước (cách vẽ) tất cả mọi thứ từ những cuốn sách đó như sông, đồi núi, cây xanh, khuôn mặt của con người, những đám mây và động vật. Càng ngày trình vẽ của tôi càng được cải thiện qua từng bước và vẫn tiếp tục tiến bộ hơn nữa. Tôi không ngừng nỗ lực để duy trì sở thích của tôi.

 

I have decorated my house with lot of my drawings. Every year I gift my grandparents and parents with my drawing on their anniversaries because they are very fond of my drawings and always encourage me to practice more.

Tôi đã trang trí ngôi nhà của mình với rất nhiều bản vẽ. Mỗi năm, tôi tặng ông bà và cha mẹ tôi những bản vẽ của mình vào những ngày kỷ niệm của họ, vì họ rất thích những bản vẽ của tôi và họ luôn khuyến khích tôi luyện tập nhiều hơn.

 

Drawing has now become the most important part of my life. But most of the times I am unable to take out much time due to my work and social life. I’ve tried to take out some time and practice to improve my drawing. My leisure hours are always occupied to my drawing paper, pen and brush.

Vẽ giờ đây đã trở thành một phần quan trọng nhất của cuộc đời tôi. Nhưng hầu hết tôi không thể có nhiều thời gian dành cho nó do công việc và đời sống xã hội của tôi. Tôi vẫn cố gắng sắp xếp dành ra vài khoảng thời gian để thực hành và cải thiện kĩ năng vẽ của mình. Thời gian rảnh của tôi luôn gắn với giấy vẽ, bút và cọ vẽ.

 

It is my believe that to display your art you do not have to be a great artist. You just have to make a unique piece. So get your confidence, your paint brush and pencil and start drawing.

Tôi tin rằng để thể hiện nghệ thuật của mình, bạn không cần phải là một nghệ sĩ tuyệt vời. Bạn chỉ cần tạo ra những tác phẩm độc nhất. Vì vậy, hãy lấy lại tự tin, cầm cọ vẽ, bút chì và bắt đầu vẽ thôi!

Mô hình bánh kẹp tức là các ý được xếp chồng lên nhau theo từng lớp riêng biệt. Cách triển khai này giúp bạn viết đoạn văn bằng tiếng Anh về sở thích vẽ tranh không bị sót ý mà còn có thể sắp xếp các ý một cách logic, hợp lí và nhanh chóng nữa.

Có thể bạn quan tâm:

AROMA – Tiếng Anh cho người đi làm

Học tiếng Anh ở đâu tốt nhất Hà Nội


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content