Danh mục
4 câu hỏi phỏng vấn tiếng anh “hóc búa” và cách trả lời mẫu

4 câu hỏi phỏng vấn tiếng anh “hóc búa” và cách trả lời mẫu


Trong những bài viết trước đây, Aroma đã chia sẻ với các bạn cách trả lời một số câu hỏi tieng anh xin viec phong van thường gặp. Hôm nay, Aroma sẽ giới thiệu về một số câu hỏi “hóc búa” hơn nhé.

tieng anh xin viec phong van 1

1.Q: What if you work here for five years and don’t get promoted? Many of our staff don’t. Won’t you find it frustrating? (Bạn nghĩ sao nếu bạn làm việc ở đây năm năm và bạn không thể thăng tiến? Nhiều nhân viên của chúng tôi không thể. Bạn có thấy bực bội không?

A: I consider myself ambitious, but I’m also practical. As long as I am continuing to learn and grow within my position, I’ll be a happy camper. Different companies promote people in different ways, and I’m rather confident that working for you will keep me motivated and mentally stimulated in several years. (Tôi thấy mình khá tham vọng, nhưng cũng rất thực tế. Miễn là tôi tiếp tục được học và phát triển tại vị trí này, tôi vẫn vui vẻ. Các công ty khác nhau có cách thăng tiến nhân viên khác nhau, và tôi khá tự tin là làm việc cho công ty giúp tôi luôn có động lực và khuyến khích về mặt tinh thần trong vài năm tới.)

2.Q: What do you view as your risks and disadvantages with the position we are interviewing you for? (bạn nhận thấy rủi ro và bất lợi của bạn khi làm việc ở vị trí chúng tôi đang phỏng vấn là gì?

A: I think that with the home office located halfway across the globe, there is a tiny risk that one might not have the chance to interact with the key decision makers as often as might be ideal. On the other hand, teleconferencing, email, faxing, and having a 24/7 work ethic will go a long way towards bridging the gap. (Tôi nghĩ là với việc văn phòng đặt ở vị trí xa trung tâm như này, có một bất lợi nhỏ là mọi người có thể gặp khó khăn khi liên lạc với những người đưa ra quyết định chính thường xuyên như mức độ lý tưởng. Tuy nhiên, hội thảo từ xa, thư điện tử, fax, và tinh thần làm việc 24/7 sẽ giúp giải quyết vấn đề.)

3.Q: Is it more important to be lucky or skillful? (May mắn hay khéo léo quan trọng hơn)

A: I think that it’s more important to be lucky, although being very skillful can help to create more opportunities. Certainly, [at my former job, my boss’s] confidence in me inspired the decision makers at our firm to trust that I could do the job. But clearly, I also happened to be in the right place at the right time. (Tôi nghĩ may mắn quan trong hơn, mặc dù có kỹ năng có thể giúp tạo ra nhiều cơ hội hơn. Chắc chắn rằng, (ở công ty cũ) sự tin tưởng vào bản thân truyền cảm hứng cho những người đưa ra quyết định tin tưởng rằng tôi có thể làm. Nhưng rõ ràng, tôi luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ.)

4.Q: Where Do You See Yourself in 5 Years? (bạn sẽ như thế nào trong 5 năm nữa?)

A: Well I’m really excited by this position at because in five years, I’d like to be seen as an expert in the energy sector, and I know that’s something that I’ll have an opportunity to do here. I’m also really keen on taking on more managerial responsibilities in the next few years and potentially even take the lead on some projects. I’ve been lucky enough to co-operate with some amazing managers, and so developing into a great manager myself is something I’m really excited about. (Tôi thật sự thích thú về vị trí này vì trong năm năm nữa, tôi muốn trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng, và tôi biết tôi có cơ hội khi làm việc ở đây. Tôi cũng hứng thú về việc đảm nhiệm trọng trách lãnh đạo trong vài năm tới và có thể chỉ đạo một số dự án. Tôi đã may mắn được làm việc với một người quản lý giỏi, và vì thế trở thành một nhà lãnh đạo lớn là điều tôi rất trông đợi.)

 

Aroma hy vọng rằng qua 4 câu hỏi phỏng vấn tiếng anh “hóc búa” và cách trả lời mẫu, bạn sẽ không còn khó khăn trong quá trình phỏng vấn tiếng anh nữa. Hãy thực hành thôi nào. Chúc các bạn thành công nhé!

Học từ vựng tiếng anh qua video chủ đề: động từ chỉ hoạt động cơ thể


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: