Danh mục
Bài luận tiếng Anh: Hạnh phúc ở đâu?

Bài luận tiếng Anh: Hạnh phúc ở đâu?


Tiếng Anh sẽ không bị nhàm chán nếu có những bài học vừa bổ não lại vừa bổ tâm hồn. Đó chính là mục tiêu của aroma khi xây dựng chuỗi bài luận tiếng Anh nhiều chủ đề trên website aroma.vn . Qua những bài viết hay bằng tiếng Anh, rất hi vọng các bạn sẽ tìm thấy thêm nhiều những giá trị hữu ích khác.

bai-luan-tieng-anh-chu-de-hanh-phuc

Học viết tiếng Anh qua bài luận: Hạnh phúc ở đâu?

People tend to believe that they can only achieve happiness in life by following their “dreams”, doing things they really love to do and ignoring any other factors. In fact, happiness is not something you can measure and evaluate. Happiness is fluid, flexible and it differs from people to people. Happiness is unlike a goal which has concrete meaning and limit. A goal you set can be clearly seen by other people. However, happiness is something only you can define by  yourself. It is not a goal to achieve, rather it is a feeling you have. The fluffy and little pleasure you have in your life is what make you happy. 

Người ta cứ nghĩ rằng họ chỉ có thể có được hạnh phúc trong đời nếu họ theo đuổi “ước mơ” của mình, bằng cách làm những điều họ thật sự yêu thích, và lờ đi mọi điều khác. Trên thực tế, hạnh phúc chẳng phải là thứ gì có thể đo đếm đánh giá được. Hạnh phúc uyển chuyển, khó nắm bắt và khác biệt tuỳ theo từng người. Hạnh phúc chẳng phải như một mục tiêu có ý nghĩa và giới hạn chắc chắn. Một mục tiêu bạn đặt ra có thể người khác cũng thấy rõ được. Tuy nhiên, hạnh phúc lại là điều chỉ riêng bản than bạn có thể tự định nghĩa được cho chính mình. Nó không phải là một mục tiêu để bạn đạt đến, mà là thứ cảm xúc bạn có. Những niềm vui nho nhỏ, vui vẻ trong đời chính là điều khiến bạn hạnh phúc.

A dream, in the other hand, is more complex and goal-like. You dream to be a successful business man or a celebrity singer. You have goals which are long-term and enormous. However, in most cases, you just dream to be someone else rather than being that person in reality. This is what we call fantasy dream. To put it simple, that is an illusion you create to escape from your boring and depressing daily routine. It has relation  with having the happiness you really want.  The happiness you need is always around you, in your own boring life.

Mặt khác, một ước mơ lại phức tạp và theo mục tiêu định hướng. Bạn mơ ước được làm một doanh nhân thành đạt hay một ca sĩ nổi tiếng. Bạn có những mục tiêu to lớn về lâu dài. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, bạn chỉ mơ được làm người khác chứ chẳng phải là bạn thật sự muốn trở thành người đó. Đây là điều mà ta hay gọi là mơ ước viển vông. Nói đơn giản hơn là, một thứ ảo tưởng mà bạn tự tạo ra để trốn khỏi đời sống thường nhật nhàm chán và mệt mỏi của chính bạn. Nó chẳng liên quan gì tới việc có được thứ hạnh phúc bạn thật sự mong muốn. Thứ hạnh phúc mà bạn cần luôn luôn ở ngay quanh bạn, trong chính cái cuộc đời ‘nhàm chán’ của bạn.

Asking yourself this question to discover your true happiness in life: what make you feel content, pleasant and thankful. People blame for their own jobs, hate their devastated state of life they have, but normally forget the small grateful, and serene moments that calm their fluctuating heart. Remember your favorite songs you repeatedly listen to. Remember the warm and cozy dinner your mom has made for you after a long, busy day at work. They can be just small, trivia things in your life but they surely serve you well. What you are waiting for not in the illusion of becoming someone else, but enjoying your life to its utmost.

Để khám phá ra được nguồn hạnh phúc của cuộc đời bạn, hãy tự hỏi mình: điều gì làm bạn thấy thoả mãn, hài long và biết ơn cuộc sống. Người ta hay đổ lỗi cho công việc họ có, ghét bỏ tình trạng rối loạn hỗn độn mà họ đang phải sống, nhưng thường lại quên đi mất những khoảnh khắc thoả mãn, biết ơn, thanh thản trong đời, làm dịu đi tâm hồn đang nổi song của họ. Hãy nhớ về những bài hát yêu thích mà bạn nghe đi nghe lại, hãy nhớ về bữa tối sum vầy, ấm cúng mà mẹ chuẩn bị cho bạn sau một ngày dài làm việc vất vả. Những khoảng khắc ấy tuy chỉ nhỏ bé, như những điều vụn vặt xuất hiện trong đời bạn, nhưng lại thật sự khiến bạn thoả mãn. Điều bạn mong đợi không phải ở trong cái ảo tưởng phải trở thành một ai đó khác, mà là hãy tận hưởng hết mức cuộc sống mà bạn đang có.

Hi vọng mỗi người trong chúng ta đều có một đáp án thế nào là hạnh phúc thực sự! Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài luận tiếng anh hạnh phúc ở đâu của aroma.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: