Danh mục
Các bài nói tiếng anh theo chủ đề đơn giản gây ấn tượng mạnh p2

Các bài nói tiếng anh theo chủ đề đơn giản gây ấn tượng mạnh p2


Đối với học viên, việc khó khăn nhất là chuẩn bị một bài nói tiếng anh hoàn chỉnh về một chủ đề nhất định với những cấu trúc câu phức tạp. Tuy nhiên, khi bạn đến với các lớp tiếng anh giao tiếp tại hà nội của aroma, các bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ đắc lực nhất để có thể nâng cao trình độ tiếng anh của bản thân. Bênh cạnh đó, aroma cũng gửi tới các bạn học các bài viết về các chủ để đơn giản nhưng thông dụng như những ví dụ điển hình mà các bạn có thể áp dụng ngay.

Tham khảo bài viết: Các bài nói tiếng anh theo chủ đề đơn giản gây ấn tượng mạnh p1

 I. Cùng tìm hiểu lợi ích và bất lợi mà điện ảnh mang lại với lớp học tiếng anh tại hà nội nhé!

noi-theo-chu-de

 1. Phần tiếng anh!

The influence that the cinema exerts on the minds of those who visit it is at once beneficial and harmful.

 The films shown in the cinema are often very instructive and informative. Almost every film shows something about the activities and customs of the people in other lands. By seeing such films, one learns a lot about human activities. One also gains a better understanding of people of the world.

 Films which show the activities of criminals have encouraged many youths to commit acts or crime. Other films, too, such as those dealing with sex and other natural weaknesses of man, have corrupted the morals of many people. As a result, the governments of many countries have been compelled to interfere in the display and production of certain films. Yet, the cinema continues to retain its popularity.

 2. Phần từ mới

influence

[‘influəns]

ảnh hưởng

beneficial

[,beni’fi∫əl]

có ích

harmful

[‘hɑ:mful]

tác hại

instructive

[in’strʌktiv]

mang tính chất giáo huấn, dạy bảo

3. Phần dịch nghĩa

Sự ảnh hưởng mà điện ảnh tác động lên tâm trí của con người vừa có lợi nhưng lại vừa bất lợi.

 Các bộ phim được chiếu ở rạp thường mang rất nhiều thông tin mang tính chất giáo huấn. Hầu hết các bộ phim mang lại cho chúng ta những khái niệm về các hoạt động và phong tục của người dân ở các vùng đất khác. Bằng cách xem phim, người ta học được rất nhiều về các hoạt động của con người. Người ta cũng có thêm sự hiểu biết về con người trên toàn thế giới.

Các bộ phim cũng mang đến cho người xem cách thức hoạt động của bọn tội phạm cũng đã khuyến khích rất nhiều thanh niên có hành vi học theo các hành động đó và phạm tội. Những thể loại phim khác lại cho người xem biết về các hoạt động tình dục, suy thoái đạo đức của nhiều người. Kết quả là, các chính phủ của nhiều nước đã buộc phải can thiệp vào việc sản xuất và phát hành các thể loại phim đó. Tuy nhiên, một số rạp chiếu phim vẫn tiếp tục trình chuiếu thể loại phim này bất chất pháp luật.

 II. Cùng tìm hiểu suy nghĩ khi lựa chọn nghề nghiệp với lớp học tiếng anh tại hà nội

lựa chọn nghề nghiệp

 1. Phần tiếng anh

It is not easy to choose a career today. Hundreds of students are leaving schools and  universities every year to seek employment in the various professions, though employment opportunities are not increasing proportionately. As a result, there is a lot of unemployment.

 The inability of the various professions to absorb all those seeking employment makes the choice of a career more difficult. Before one leaves school or university, one has many plans, confident that choosing a career will not be difficult. But when the time comes to choose a career, one finds that there are others with better qualifications waiting to enter the same profession. Disillusioned, one then looks for any kind of employment. In this way, many who wanted to become police, inspectors or field assistants in the rubber estates in this country, become teachers instead, and many who wanted to become teachers, have become clerks.

 2. Phần từ mới

profession

[prə’fe∫n]

nghề nghiệp

qualification

[,kwɔlifi’kei∫n]

phẩm chất, chất lượng

inspector

[in’spektə]

thanh tra

 3. Phần dịch nghĩa

Nó không phải là dễ dàng gì để có thể chọn một nghề nghiệp trong thời buổi này. Hàng trăm sinh viên tốt nghiệp các trường đại học và lao vào tìm việc làm trong các ngành nghề khác nhau, trong khí đó cơ hội việc làm không tăng để đủ cung cấp cho số lượng sinh viên tốt nghiệp. Kết quả là, có rất nhiều người thất nghiệp.

Yêu cầu của công việc ngày càng tăng cao với khả năng kinh nghiệm gần như bằng không của các sinh viên khiến việc lựa chọn nghề nghiệp ngày càng khó khăn. Trước khi một rời trường đại học, ai cũng có nhiều kế hoạch, vô cùng tự tin khi lựa chọn một nghề nghiệp thì sẽ không có khó khăn gì. Nhưng khi thời điểm đến, những sinh viên mới nhận thấy rằng có rất nhiều người khác nhau có trình độ tốt hơn chờ đợi để có được công việc trong nghề này. cuối cùng họ thất vọng và làm bất kỳ công việc nào họ tìm được. chính vì thế mà, nhiều người thay vì trở thành cảnh sát, thanh tra viên hoặc trợ lý trong thị trường đã trở thành giáo viên, cong những người muốn trở thành giáo viên thì lại làm việc trong các văn phòng tạm bợ!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: