Danh mục
Giới thiệu về nơi ở bằng tiếng anh

Giới thiệu về nơi ở bằng tiếng anh


Bạn đã khi nào thử sức mình giới thiệu về nơi ở bằng tiếng anh chưa? Aroma sẽ mang đến cho bạn một bài mẫu gợi ý về chủ đề này nhé.

gioi thieu noi o bang tieng anh 1

1.Bài luận giới thiệu về nơi ở bằng tiếng anh

My hometown is Hanoi, the capital city of the Vietnam. It is located in North of Vietnam, on the Red River. It is well known around the world for its amazing history, architecture, food and landscape. I think what makes my hometown special is that you can meet all kinds of people there since it is a melting pot of hundreds of different communities, cultures and languages.

The advantages of living in Hanoi are high employment prospects, wide range of things to do, such as cultural and social activities and so on. Some of the main industries in Hanoi are tourism, retail, finance, creative industries, education, banking…. So the job opportunities are good, and it’s quite easy to travel around Hanoi on buses.

However, one of the main downsides of Hanoi is the cost of living. Rent and travel costs are some of the highest in the country, so any advantage of higher income is usually cancelled out by higher living costs. If you don’t like crowds, you’d better stay away from the city center.

Hanoi also faces environmental problems such as air pollution, caused by heavy traffic. It also struggles social problems such as overcrowding and homelessness, and even in some areas, social tensions.  However, Hanoi is more cosmopolitan and much larger than many other city in the Vietnam. It is a beautiful city.

Xem thêm: http://aroma.vn/tieng-anh-giao-tiep/

2.Bài dịch tiếng anh về nơi ở

Quê hương tôi là Hà Nội, thủ đô của Việt Nam. Nó nằm ở phía Bắc Việt Nam, trên sông Hồng. Nó nổi tiếng khắp thế giới về lịch sử, kiến ​​trúc, đồ ăn và phong cảnh tuyệt vời của nó. Tôi nghĩ điều làm cho quê hương tôi đặc biệt là bạn có thể gặp gỡ nhiều kiểu người ở đó vì nó là “nồi lẩu” của hàng trăm cộng đồng người, văn hoá và ngôn ngữ khác nhau.

Những lợi ích khi sống ở Hà Nội là  việc làm cao, rất nhiều việc phải làm, chẳng hạn như các hoạt động văn hoá và xã hội … Một số ngành công nghiệp chính của Hà Nội là du lịch, bán lẻ, tài chính, công nghiệp sáng tạo, giáo dục, ngân hàng … Vì vậy, cơ hội việc làm là tốt, và khá dễ dàng để đi du lịch quanh Hà Nội trên xe buýt.

Tuy nhiên, một trong những nhược điểm chính của Hà Nội là chi phí sinh hoạt. Chi phí xe cộ và đi lại là một trong nơi ở mức cao nhất trong nước, vì vậy bất kỳ lợi thế nào của thu nhập cao thường bị hủy ngang bởi chi phí sinh hoạt cao hơn. Nếu bạn không thích nơi đông đúc, bạn nên tránh xa trung tâm thành phố.

Hà Nội cũng phải đối mặt với các vấn đề môi trường như ô nhiễm không khí, do phương tiện lưu thông lớn. Nó cũng phải đối mặt với các vấn đề xã hội như quá tải và vô gia cư, thậm chí ở một số khu vực, là căng thẳng xã hội. tuy nhiên, Hà Nội có tính quốc tế và lớn hơn nhiều thành phố khác ở Việt Nam. Đó là một thành phố xinh đẹp.

Còn bạn thì sao? Quê bạn ở đâu và như thế nào? Hãy viết bài giới thiệu bản thân bằng tiếng anh về nơi ở và gửi về Aroma ngay nhé.

Học tiếng anh thương mại qua video


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: