Danh mục
Học từ vựng thông qua bài luận tiếng anh về ngành cơ khí

Học từ vựng thông qua bài luận tiếng anh về ngành cơ khí


Bạn đã bao giờ viết một bài luận tiếng anh về ngành cơ khí chưa? Chắc chắn nó sẽ khó hơn so với một bài luận thông thường về các chủ đề như gia đình, bạn bè, hay sở thích. Tuy nhiên, sẽ rất thích hợp đối với những ai đang học tập và làm việc trong lĩnh vực này.

bai-luan-tieng-anh-co-khi

I.Bài luận tiếng anh về chuyên ngành cơ khí

“Since I can remember I have always been interested in automobiles. When I was young however I wasn’t sure how I wanted to use that interested and make a career out of it. I juggled around a few ideas: bus driver, gas station employee, taxi driver, etc. It wasn’t until I got older however that I realized how low down those jobs were. So I looked around to find a higher-class job that paid more money. My older brother mentioned to me about Mechanical Engineering and designing cars. Of course, that would be the perfect career for me, decent pay, easy job, and for me, it would be an enjoyable job.
             Besides designing cars a Mechanical Engineer can do many different jobs. Their takes may include researching, developing, designing, manufacturing, and testing mechanical devices, such as engines, machines, and other mechanical devices. Many times Engineers of this field will use computer programs like CAM and CAD to help them design many of their projects. There are several Engineers working in agriculture, transportation, manufacturing, and government positions.
             For a person to get into this field it is usually required to go to college for four years or more depending on the exact position you would like. People going into this career path need to have skills in math, science, and be able to work well with your mind. People in this field need to be able to solve complex problems as well being able to apply math equations.
          Besides, the salary depends on experience and education. It is usually necessary for you to have 5 years experience making it hard to get into this career field”.

II. Từ vựng cần chú ý

Từ vựng Phiên âm Ý nghĩa
Mechanical /məˈkæn.ɪ.kəl/  (thuộc) cơ khí
Automobile /ˈɔː.tə.mə.biːl/ Xe ô tô
Design /dɪˈzaɪn/  Thiết kế
Device /dɪˈvaɪs/  Thiết bị
Computer program /kəmˈpjuː.tər/, /ˈprəʊ.ɡræm/  Chương trình máy tính
Solve /sɒlv/ Giải quyết
Complex /ˈkɒm.pleks/  Phức tạp

III.Bài dịch

“Tôi có thể nhớ rằng mình đã luôn thích thú với những chiếc ô tô. Khi tôi còn trẻ, tuy nhiên, tôi không chắc chắn lắm về việc tôi muốn sử dụng nó như thế nào và muốn tạo ra một công việc từ nó. Tôi đã nảy ra một vài ý tưởng như: lái xe bus, nhân viên trạm xăng, lái xe taxi,vv. Cho đến khi tôi lớn lên và đã nhận ra rằng những công việc ấy thật là tầm thường. Vì vậy, tôi đã tìm kiếm một công việc cao cấp hơn và được trả nhiều tiền hơn. Anh trai tôi đã đề cập với tôi về Ngành kỹ thuật cơ khí và thiết kế ô tô. Dĩ nhiên, đó là một công việc hoàn hảo cho tôi, nghiêm túc , dễ dàng, và đối với tôi, nó sẽ trở thành một công việc rất thú vị.

Bên cạnh việc thiết kế ô tô giống, một Kỹ sư cơ khí có thể làm nhiều công việc khác nhau. Các nhiệm vụ của họ có thể bao gồm nghiên cứu, phát triển, thiết kế, sản xuất, và kiểm tra các thiết bị cơ khí, chẳng hạn như động cơ, máy móc, và các thiết bị cơ khí khác. Nhiều lúc, các kỹ sư cơ khí trong lĩnh vực này sẽ sử dụng các phần mềm máy tính như CAM, và CAD để giúp họ thiết kế nhiều dự án. Có một số kỹ sư làm việc trong ngành nông nghiệp, vận tải, sản xuất, và các vị trí trong Chính phủ.

Đối với một người, để có thể làm việc trong lĩnh vực này, thường được yêu cầu đi học đại học trong vòng 4 năm hoặc nhiều hơn tùy thuộc vào vị trí chính xác mà bạn muốn. Người làm việc trong lĩnh vực công việc này cần phải có các kỹ năng về toán học, khoa học, và có thể làm việc tốt với bộ não của mình. Ngoài ra, có thể giải quyết các vấn đề phức tạp, cũng như có thể áp dụng phương trình toán học.

Ngoài ra, mức lương tùy thuộc vào kinh nghiệm vào trình độ của. Thông thường bạn cần phải có 5 năm kinh nghiệm dày dặn mới có thể làm việc trong lĩnh vực này”.

Bài luận tiếng anh chuyên ngành cơ khí trên rất thú vị phải không? Còn bạn, hãy viết một bài luận về chủ đề này để nâng cao khả năng viết lách và biết thêm nhiều từ vựng mới và bổ ích nhé!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: