Danh mục
Mẫu thư giới thiệu bản thân tiếng Anh khi phỏng vấn hiệu quả

Mẫu thư giới thiệu bản thân tiếng Anh khi phỏng vấn hiệu quả


Tìm kiếm một công việc tốt là nguyện vọng của rất nhiều người. Làm thế nào để có thể gây ấn tượng với nhà tuyển dụng và được nhận làm một công việc tốt? Hãy thử ngay những mẫu thư giới thiệu bản thân tiếng Anh khi phỏng vấn sau đây.

giới thiệu bản thân tiếng Anh khi phỏng vấn

Mẫu thư giới thiệu bản thân tiếng Anh khi phỏng vấn hiệu quả nhất

Dear Sir or Madam,

Thank you very much for interviewing.

My name is ABC. I am 24 years old. I am seeking an opportunity to work with your company as a writer. My professional experience and my awareness of your unparalleled reputation have led me to want to work for your company.

I grew up in a small town in Connecticut and have lived there my whole life, so I’d really love to experience city life in college. Since I live relatively close to New York, I’ve had the opportunity to visit a few times, and it has so much to offer, especially in terms of the literary scene. I love reading and writing, so I’m planning on majoring in English or journalism. Journalism seems like a good fit because I’m good at noticing the details and know how to dig deep.

I’m proud of my ability to persevere and overcome challenges. This year I was having a hard time in school, but I met with the teacher outside of class and committed to studying for two hours a day, and ended up with an A in the class. I’m also really passionate about my interests, especially writing and foreign languages. That’s why I’m a columnist for my school newspaper and the president of Spanish club.

During this period, I have learnt much. I learned the values of teamwork and commitment, how to win, how to work hard, how to concentrate and focus on goals, and how to balance my time and priorities. The passing years offered me a good chance to give full play to my creativity, and diligence.

I also tutor English and Spanish at an after-school program in my town. I’d love to attend NYU because it has such strong English and journalism programs. I’m also interested in foreign languages, and I hear NYU has an amazing study abroad program. Plus, as I mentioned earlier, New York is such an amazing city, especially for an aspiring writer.

With a healthy body, with the solid professional knowledge, with the youthful passion, with the yearning for the future and the admiration of your company, I am eager to enter your company and make my share of contribution to it.

Bài dịch:

Thưa quý ông/quý bà thân mến!

Cảm ơn ông/bà  rất nhiều vì buổi phỏng vấn.

Tên tôi là ABC. Tôi 24 tuổi. Tôi đang tìm kiếm cơ hội làm việc với công ty ở vị trí một nhà văn.. Kinh nghiệm chuyên môn và nhận thức của tôi về danh tiếng vô song của các ông đã khiến tôi muốn làm việc cho công ty của ông.

Tôi lớn lên ở một thị trấn nhỏ ở Connecticut và đã sống ở đó cả đời, vì vậy tôi thực sự thích trải nghiệm cuộc sống thành phố trong thời gian học đại học. Vì tôi sống tương đối gần New York, tôi đã có cơ hội đến thăm một vài lần, và nó cũng đề cập rất nhiều thứ,, đặc biệt là về bối cảnh văn học. Tôi thích đọc và viết, vì vậy tôi đang lên kế hoạch chuyên ngành tiếng Anh hoặc báo chí. Báo chí có vẻ phù hợp vì tôi giỏi chú ý đến chi tiết và biết cách đào sâu.

Tôi tự hào về khả năng kiên trì và vượt qua thử thách của mình. Năm nay, tôi đã gặp khó khăn trong học tập, nhưng tôi đã gặp giáo viên bên ngoài lớp và cam kết học hai giờ một ngày, và kết thúc bằng một điểm A trong lớp. Tôi cũng thực sự đam mê các sở thích của tôi, đặc biệt là viết lách và ngoại ngữ. Đó là lý do tại sao tôi là phụ trách một chuyên mục cho tờ báo của trường và là chủ tịch câu lạc bộ tiếng Tây Ban Nha.

Trong thời gian này, tôi đã học được rất nhiều. Tôi đã học được các giá trị của tinh thần đồng đội và cam kết, làm sao để giành chiến thắng, làm thế nào để làm việc chăm chỉ, cách để tập trung và đạt được các mục tiêu, và làm sao để cân bằng thời gian và những ưu tiên. Những năm tháng trôi qua đã cho tôi cơ hội tốt để phát huy hết sức sáng tạo và sự siêng năng của mình.

Tôi cũng gia sư tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha tại một chương trình sau giờ học ở thị trấn của tôi. Tôi rất muốn tham dự đại học New York  bởi vì nó có các chương trình tiếng Anh và báo chí mạnh mẽ như vậy. Tôi cũng quan tâm đến ngoại ngữ, và tôi nghe đại học New York  có một chương trình học tập tuyệt vời ở nước ngoài. Thêm vào đó, như tôi đã đề cập trước đó, New York là một thành phố tuyệt vời, đặc biệt đối với một nhà văn đầy tham vọng.

Với một cơ thể khỏe mạnh, với kiến ​​thức chuyên môn vững chắc, với niềm đam mê trẻ trung, với khát khao cho tương lai và sự ngưỡng mộ của công ty ông, tôi háo hức tham gia vào công ty và đóng góp phần của mình cho nó.

Mẫu thu gioi thieu ban than tieng anh khi phong van trên đây chỉ là một mẫu cho một vị trí việc làm cụ thể. Bạn có thể tham khảo thêm những mẫu giới thiệu bản thân khác. Chúc bạn thành công!

Xem thêm:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content