Danh mục
Miêu tả người thân bằng tiếng anh

Miêu tả người thân bằng tiếng anh


Trong các kỳ thi nói tiếng Anh, các thí sinh thường hay gặp phải chủ đề miêu tả người thân bằng tiếng anh. Vậy làm sao miểu tả người thân của mình thật sinh động và ấn tượng. Hôm nay,  Aroma sẽ hướng dẫn các bạn nhé.

mieu ta nguoi than bang tieng anh 1

Bài nói mẫu 1: The person I’m closest to in my family is definitely my mum, Kate. We’ve always got on and we hardly ever fall out. I know that’s unusual! She’s really outgoing and sociable – she’s always going out with friends and colleagues. Everyone thinks she’s good fun. I look up to her because she’s so hard working – she never sits still and she works long hours. She can be a bit impatient, though – she gets annoyed when her colleagues aren’t as efficient as her. I take after her in that – I’m impatient, too. And she’s over –sensitive, often getting offended for seemingly no reason.

Người tôi thân nhất trong gia đình chắc chắn là mẹ tôi, Kate. Chúng tôi đã luôn luôn có mối quan hệ tốt và chúng tôi hầu như không bao giờ cãi nhau. Tôi biết điều đó là bất thường! Bà ấy thực sự cởi mở và hòa đồng – bà ấy thường đi chơi với bạn bè và đồng nghiệp. Mọi người cho rằng bà ấy luôn vui vẻ. Tôi tôn trọng bà bởi vì và luôn làm việc chăm chỉ – bà không bao giờ ngồi yên và bà ấy làm việc trong nhiều giờ. Bà có thể có một chút thiếu kiên nhẫn, tuy nhiên – bà sẽ khó chịu khi đồng nghiệp của bà không hiệu quả như cô ấy. Tôi giống bà ở điểm đó – Tôi cũng thiếu kiên nhẫn. Và bà ấy quá nhạy cảm, thường bị xúc phạm vì những chuyện dường như không có lý do gì.

Bài nói mẫu 2: My cousin Kieran and I grew up together. We were inseparable. He was so creative – he’d always think of new games we could play and make up these stories to make me laugh. I was constantly amazed by his open-mindedness as well – he was never judgemental. I wish I could be like that. Unfortunately, we grew apart, slowly but surely, and by the time we went to uni we we weren’t in touch any more. I haven’t seen him for years. It’s really sad. I would blame it partly on the fact that he’s not very reliable, so for example, if I email him he won’t respond. I’m not sure what he’s up to these days.

Người anh họ của tôi Kieran và tôi lớn lên cùng nhau. Chúng tôi đã không thể tách rời nhau. Anh ấy rất sáng tạo – anh ấy luôn nghĩ về những trò chơi mới mà chúng tôi có thể chơi và tạo nên những câu chuyện để khiến tôi cười. Tôi cũng không ngừng ngạc nhiên trước thái độ cởi mở của anh ấy – anh ấy không bao giờ phán xét. Tôi ước tôi có thể như thế. Thật không may, chúng tôi đã lớn lên, chậm rãi nhưng chắc chắn, và khi chúng tôi lên đại học, chúng tôi không còn liên lạc nữa. Tôi đã không gặp anh trong nhiều năm. Rất buồn. Tôi sẽ đổ lỗi cho điều đó một phần bởi thực tế là anh ấy không đáng tin cậy, ví dụ như, nếu tôi gửi email cho anh ấy, anh ấy sẽ không trả lời. Tôi không chắc chắn gần đây anh ấy đang làm gì.

Bài nói mẫu 3: I know this is a cliché, but I don’t get on with my in-laws, especially my mother-in-law, Jane. She’s so nosy, always wanting to know what we’re doing and who we’re with, and she’s terribly blunt, which means she quite often upsets us with things she comes out with. And then she can quite stingy. When we go out for a meal with her and my father-in-law, she never offers to pay, even though they’re much better off than us. I must say, though, she’s extremely clever and I do respect her for that. She set up her own business five years ago and it’s gone from strength. She’s so self-assured and ambitious too, which I suppose is why she’s so  successful in business.

Tôi biết đây là một sự sáo rỗng, nhưng tôi không hòa nhập với nhà chồng, đặc biệt là mẹ chồng tôi, Jane. Bà ấy rất tò mò, luôn muốn biết những gì chúng tôi đang làm và chúng tôi là ai, và bà ấy rất không ý tứ, có nghĩa là bà ấy thường làm phiền chúng tôi bằng những thứ mà bà ấy nghĩ ra. Và rồi bà ấy có thể khá keo kiệt. Khi chúng tôi đi chơi cùng với bà và bố chồng tôi, bà ta không bao giờ trả tiền, mặc dù họ khá giả hơn chúng tôi nhiều. Mặc dù vậy, tôi phải nói rằng, bà ấy rất thông minh và tôi tôn trọng bà ấy vì điều đó. Bà đã tự kinh doanh riêng năm năm trước và nó đã ngày một lớn mạnh hơn. Bà ấy rất tự tin và đầy tham vọng, tôi nghĩ đó là lý do tại sao bà ấy thành công trong kinh doanh.

Trên đây là ba bài nói mẫu về miêu tả người thân bằng tiếng Anh. Hy vọng các bạn sẽ tự tin có bài giới thiệu bản thân bằng tiếng anh ở bất kỳ đâu và bất kỳ nơi nào nhé!

Tham khảo thêm:

>> Tại sao nên tham gia câu lạc bộ tiếng anh cho người đi làm?


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: