Danh mục
Mẫu bài viết về công việc tương lai bằng tiếng anh nhất định phải đọc

Mẫu bài viết về công việc tương lai bằng tiếng anh nhất định phải đọc


Để đạt được một ước mơ hay mục tiêu trong tương lai, bạn cần phải hiểu thật rõ về ước mơ hay mục tiêu đó. Vậy bạn đã bao giờ thử viết về công việc tương lai bằng tiếng Anh chưa? Hãy thử tham khảo một số bài viết mà trung tâm Anh ngữ Aroma đã tổng hợp và giới thiệu sau đây nhé.

Bài viết về công việc tương lai bằng tiếng Anh

Many years ago, when I was a little child, I admired adventures. I think that since I breathed in for the first time and felt the ground underneath my feet, when for the very first time I looked at the night sky and its numerous eyes, I wished to live the life of an adventurer. To explore the jungles, to stride the dessert, to wander through the lost cities and to dive into the deep darkness of the ocean I find extremely exciting. My wish is to be an adventurer.

Nhiều năm trước, khi tôi còn là một đứa trẻ nhỏ, tôi ngưỡng mộ những cuộc phiêu lưu. Tôi nghĩ rằng kể từ khi tôi hít vào lần đầu tiên và cảm thấy mặt đất dưới chân tôi, khi lần đầu tiên tôi nhìn bầu trời đêm và nhiều con mắt của nó, tôi muốn sống cuộc đời của một nhà thám hiểm. Để khám phá những khu rừng, để vượt qua sa mạc, đi lang thang qua những thành phố đã bị chon vùi và lặn xuống bóng tối sâu của đại dương, tôi thấy vô cùng thú vị. Mong ước của tôi là trở thành một nhà thám hiểm.

To be an adventurer you need some qualities. You need to know how to get out of some risky and dangerous situations. You need to know how to survive. It would also be suggested to know how to sail, because a good sailor is a good adventurer. What is more, the most epic adventures are found on the sea.

Để trở thành một nhà thám hiểm bạn cần một số phẩm chất. Bạn cần phải biết cách thoát ra khỏi một số tình huống mạo hiểm và nguy hiểm. Bạn cần biết cách để sống sót. Công việc này cũng sẽ được khuyến khích để biết làm thế nào để đi thuyền, bởi vì một thủy thủ tốt là một nhà thám hiểm tốt. Hơn thế nữa, những cuộc phiêu lưu hoành tráng nhất được tìm thấy trên biển.

The best thing about going on an adventure is that it is really exciting, filled with thrill and danger. And, I know it is some kind of cliche, but danger is my middle name. Another good thing about adventure is the sights you see, the beautiful forests, and the castles… so many wonderful castles that have numerous ancient tales about knights and dragons.

Điều tuyệt nhất về việc tham gia một cuộc phiêu lưu là nó thực sự thú vị, tràn đầy hồi hộp và nguy hiểm. Và, tôi biết đó là một chút sáo ngữ, nhưng nguy hiểm là tên đệm của tôi. Một điều tốt nữa về cuộc phiêu lưu là các điểm tham quan bạn thấy, những khu rừng tuyệt đẹp và các lâu đài … rất nhiều lâu đài tuyệt vời có nhiều câu chuyện cổ về các hiệp sĩ và rồng.

But like every human has his disadvantages, going on adventures has its bad sides too. In all the danger and thrill, many have lost their lives.

Nhưng giống như mọi con người đều có những nhược điểm của mình, việc phiêu lưu cũng có những mặt xấu của nó. Trong tất cả sự nguy hiểm và rùng mình, nhiều người đã mất mạng.

And so ‘through the darkness and night a beam of light appears and the Dovahkiin comes,’ as the legend says. One day, a man shall appear and repel all the evil, he will kill all the foes of his land. But more importantly, he will win, he will conquer all the obstacles and get to his goal. And, by following his steps, I will become an adventurer for sure.

Và như vậy ‘thông qua bóng tối và đêm một chùm ánh sáng xuất hiện và Dovahkiin đến,’ như truyền thuyết nói. Một ngày nọ, một người đàn ông sẽ xuất hiện và đẩy lùi tất cả điều ác, anh ta sẽ giết tất cả kẻ thù của vùng đất của mình. Nhưng quan trọng hơn, anh ta sẽ thắng, anh ta sẽ chinh phục tất cả các chướng ngại vật và đạt được mục tiêu của mình. Và, bằng cách bước theo những bước chân của anh ấy, tôi chắc chắn sẽ trở thành một nhà thám hiểm.

Trên đây là bài luận tiếng Anh viết về công việc tương lai bằng tiếng Anh khá là thú vị đúng không? Bạn hãy thử viết một bài cho riêng mình nhé.

Có thể bạn quan tâm:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content