Danh mục
Tham khảo những đoạn hội thoại tiếng Anh du lịch thú vị tại đại lý

Tham khảo những đoạn hội thoại tiếng Anh du lịch thú vị tại đại lý


Bạn đang có một kỳ nghỉ dài ngày và quyết định tự thưởng cho bản thân một chuyến đi du lịch? Nếu vậy, hãy tham khảo ngay những đoạn hội thoại tiếng Anh du lịch thú vị tại đại lý trong bài viết dưới đây để “bỏ túi” những kinh nghiệm hữu ích nhé!

Tham-khao-nhung-doan-hoi-thoai-tieng-anh-du-lich-thu-vi-tai-dai-ly

Những đoạn hội thoại tiếng Anh du lịch tại đại lý tiêu biểu

  1. Đoạn hội thoại số 1

– Good morning! What can I help you? (Xin chào! Tôi có thể giúp gì anh?)

– Hello! I have some time off for next week. I’m going to travel somewhere but I don’t have any good ideas. Could you recommend me some beautiful places in Viet Nam? (Xin chào. Tôi được nghỉ vào tuần tới. Tôi đang dự định đi du lịch ở đâu đó nhưng tôi không có ý tưởng nào cho việc này. Cô có thể gợi ý cho tôi vài địa điểm đẹp ở Việt Nam không?)

– Of course. How long is your vacation? (Dĩ nhiên. Kỳ nghỉ của anh kéo dài bao lâu?)

– Just 5 days. (Chỉ 5 ngày.)

– So, What do you think of Sapa? (Vậy, anh nghĩ gì nếu đi du lịch ở Sapa?)

– Sapa? I’ve never been there. What’s special thing in Sapa? (Sapa ư? Tôi chưa từng ở đó. Ở Sapa có gì đặc biệt?)

– This time in Sapa, you can enjoy winter beautiful views with snow, mountain, river, and local people. Especially, local foods. (Khoảng thời gian này ở Sapa, anh có thể tận hưởng nhiều cảnh đẹp của mùa đông cùng với tuyết, núi đồi, dòng sông, và người dân địa phương. Đặc biệt là các đặc sản nơi đây.)

– Ohh, that’s sound good. (Ohh, có vẻ hay nhỉ)

– Here’s our Sapa brochure. Have a look. (Đây là sách du lịch Sapa. Mời anh xem.)

– OK. Thank you.(OK.Cảm ơn cô.)

– You’re welcome.(Không có gì.)

  1. Đoạn hội thoại số 2

– Hello, sir! How can I help you? (Chào buổi sáng! Tôi có thể giúp gì bạn?)

– Well, I have some time off for next month and I’m thinking of going to NewYork.( Vâng, Tôi có thời gian nghỉ ngơi vào tháng tới và tôi đang nghĩ về việc đi NewYork.)

– That’s sound great! How long is your vacation? (Nghe có vẻ tuyệt đấy! Kỳ nghỉ của bạn trong bao lâu?)

– About 2 week. My last day at work is 23 of June.(Khoảng 1 tuần. Ngày làm việc cuối cùng của tôi là vào 23 tháng 6.)

– Here’s our NewYork brochure. Have a look and see if there’s a hotel that you like. (Đây là sách hướng dẫn du lịch NewYork. Hãy xem có thể có khách sạn mà bạn thích đấy.)

– Would you like me to make the booking now sir?( Bạn muốn tôi đặt vé ngay không?)

  1. Đoạn hội thoại số 3

– Good afternoon! Sea travel agent. Giang speaking. May I help you? (Xin chào! Đại lý du lịch Sea đây. Giang xin nghe. Tôi có thể giúp gì quý khách?)

– Good afternoon! I would like to cancel a travel trip at your agent.(Xin chào! Tôi muốn hủy một chuyến đi tại đại lý này)

– Can I help your name? (Tên của cô là gì?)

– Ms.Thy please (Thy, thưa cô.)

– And your ID number? (Còn số chứng minh nhân dân của cô?)

– 184082338 please (184082338 thưa cô.)

– Please wait for a minute. I’ll check your trip…(Vui lòng chờ tôi một phút. Tôi sẽ kiểm tra chuyến đi của cô.)

– Your trip booked from 1st to 5th December in Da Lat city, right? (Chuyến đi của cô được đặt từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 12 ở thành phố Đà Lạt, đúng không?)

– Yes. But now I want to cancel my trip for something. (Đúng rồi. Nhưng tôi muốn hủy chuyến đi bây giờ vì chút chuyện.)

– Ms. Thy, If you cancel this trip, you have to pay $200 from deposit money last week. Do you agree? (Cô Thy, nếu cô hủy chuyến đi này, cô phải thanh toán 200 đô tiền đặt cọc tuần trước)

– What? Let’s me think.(Cái gì? Để tôi nghĩ đã)

– Ms. Thy. It’s our regulation. Please comply with it. (Cô Thy, đó là quy định của chúng tôi. Vui lòng tuân thủ ạ)

– OK. Please cancel for me. (OK. Vui lòng hủy cho tôi)

– So, your trip cancelled.(Vậy, chuyến đi của cô đã được hủy)

– Thank you! (Cảm ơn cô)

– You’re welcome. (Không có gì)

Trên đây là nhung doan hoi thoai tieng anh du lich phổ biến trong cuộc sống. Aroma hy vọng sẽ hữu ích với bạn và đừng quên ghi nhớ các từ vựng hữu ích khi “Tham khảo những đoạn hội thoại tiếng Anh du lịch tại đại lý” trên nhé!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: