Danh mục
Tình huống 10: Đi tham quan – Tiếng Anh du lịch

Tình huống 10: Đi tham quan – Tiếng Anh du lịch


Đi tham quan du lịch (sightseeing) không chỉ để ngắm cảnh, thăm thú mà còn là cơ hội để học hỏi nhiều kiến thức bổ ích trong cuộc sống. Hãy để ngôn ngữ giao tiếp làm tăng sự hiểu biết của bạn. Đó là lý do bạn không thể bỏ qua một số đoạn hội thoại trong tình huống 9: đi tham quan – tiếng anh du lịch, được Aroma chia sẻ trong bài viết này.

di tham quan trong tieng anh du lich

1-Đoạn hội thoại 1

Hội thoại Ý nghĩa
( You and museum worker)

 • Hello. What time does the museum close today?
 • The museum closes at 7:00 PM
 • So what time does it open tomorrow?
 • The museum opens at 9:00 AM
 • And how much is the admission?
 • The admission fee is $10, but $5 if you’re a student
 • And are there any special exhibitions on right now?
 • Yes, there’s a special exhibition of To Ngoc Van’s paintings
 • Is this included in the price of admission?
 • No, there’s a separate $7 for the exhibition
( Bạn và nhân viên bảo tàng)

 • Xin chào. Bảo tàng hôm nay đóng lúc mấy giờ vậy?
 • Bảo tàng đóng lúc 7 giờ tối
 • Vậy ngày mai bảo tàng mở cửa khi nào vậy?
 • Bảo tàng sẽ mở cửa lúc 9 giờ sáng
 • Giá vé vào cửa bao nhiêu vậy?
 • Tiền vé vào cửa là 10 đô, nhưng chỉ 5 đô nếu là học sinh
 • Ở đây có triển lãm nào đặc biệt ngay bây giờ không?
 • Có, có triển lãm tranh đặc biệt của họa sỹ Tô Ngọc Vân
 • Nó đã bao gồm giá vé vào cửa chưa?
 • Không, có giá vé 7 đô riêng cho triển lãm tranh này
 1. Đoạn hội thoại 2
Hội thoại Ý nghĩa
(You and tourist information center worker)

 • Hi, do you have any free maps of the city?
 • Yes, we do… And we also have a free information booklet
 • Great. Could we have one please?
 • Sure, here you go
 • We’re only here for one day. What do you recommend us to see?
 • Well, you can walk down The Old quarter. It has Hoan Kiem lake, some beautiful historic architecture, and some special museums
 • Great. We’ll check it out. Thank you!
 • You’re welcome
(Bạn và nhân viên trung tâm thông tin du lịch)

 • Xin chào, cô có bản đồ thành phố nào miễn phí không?
 • Vâng, chúng tôi có…Và ngoài ra chúng tôi có một cuốn sách thông tin cầm tay miễn phí
 • Tuyệt vời. Chúng tôi có thể có một cuốn, được không?
 • Chắc chắn rồi, của anh đây
 • Chúng tôi chỉ ở đây 1 ngày. Cô có thể giới thiệu vài địa điểm để chúng tôi tham quan không?
 • Vâng, anh có thể đi bộ Phố Cổ. Ở đó có hồ Hoàn Kiếm, vài công trình kiến trúc lịch sử đẹp, và vài viện bỏ tàng đặc biệt
 • Tuyệt vời. Chúng tôi sẽ tham quan quan ngay. Xin cảm ơn cô!
 • Không có gì
 1. Đoạn hội thoại 3
Hội thoại Ý nghĩa
(You and other tourist)

 • Does the sightseeing tour leave from here?
 • Yes, I think so. We’re just waiting for the tour guide to arrive
 • Isn’t the tour made to start at 4: 30?
 • Yes, it is. I guess the tour guide is running a little late…

( 5 minutes later)

 • I’m sorry everyone, the 4:30 PM tour has been cancelled. We’re having some mechanical problems with our bus
 • So there won’t be any more tours today?
 • I’m not sure right now. We’ll have to wait and see…
 • How long do we have to wait?
 • I’m not sure. They’re fixing the bus right now. If they don’t fix it in 30 minutes, I’ll give all of you your money back
 • So how long does the tour last once it starts?
 • About one hour
(Bạn và du khách khác)

 • Chuyến đi tham quan sẽ bắt đầu từ đây phải không?
 • Đúng, tôi nghĩ vậy. Chúng ta chỉ đợi hướng dẫn viên du lịch  đến
 • Chuyến đi có phải bắt đầu vào lúc 4:30 không?
 • Vâng, đúng rồi. Tôi đoán hướng dẫn viên du lịch đang đến muộn một chút…

( 5 phút sau)

 • Tôi xin lỗi tất cả mọi người, chuyến đi lúc 4: 30 chiều bị hủy bỏ. Chúng ta đang có vài vấn đề kỹ thuật với chiếc xe bus
 • Vậy ngày hôm nay sẽ không có thêm chuyến đi nào nữa phải không?
 • Ngay bây giờ tôi không dám chắc điều đó. Chúng ta phải chờ xem…
 • Chúng ta phải chờ trong bao lâu ?
 • Tôi không chắc. Chúng tôi đang giải quyết vấn đề của xe bus ngay bây giờ. Nếu họ không sửa nó trong vòng 30 phút, tôi sẽ hoàn tất cả tiền lại cho mọi người
 • Vậy chuyến đi kéo dài trong bau lâu kể từ khi nó bắt đầu ?
 • Khoảng 1 giờ

Thông qua 3 đoạn hội thoại trong tieng anh chuyen nganh du lich bạn sẽ nhận thấy được các mẫu câu tiếng anh và từ vựng thông dụng được sử dụng trong tình huống. Hãy ghi nhớ các kiến thức tiếng anh hữu ích và áp dụng vào các tình huống du lịch trong thực tế nhé!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content