Danh mục
Tình huống: Đề nghị giúp đỡ đồng nghiệp – tiếng Anh trong công sở

Tình huống: Đề nghị giúp đỡ đồng nghiệp – tiếng Anh trong công sở


Tại môi trường công sở, phần lớn thời gian bạn sẽ tiếp xúc với đồng nghiệp. Tạo dựng mỗi quan hệ tốt ngay tại nơi làm việc với các đồng nghiệp sẽ giúp thời gian công tác của bạn trở nên vui vẻ và ý nghĩa hơn. Một trong những cách thực hiện điều đó chính là đề nghị giúp đỡ đồng nghiệp. Bạn sẽ giao tiếp tiếng Anh trong công sở như thế nào phù hợp với môi trường làm việc nhất? Hãy tham khảo đoạn hội thoại tiếng Anh giao tiếp sau đây nhé!

Tình huống: Đề nghị giúp đỡ đồng nghiệp – tiếng Anh trong công sở

Hội thoại tiếng Anh trong công sở – Đề nghị giúp đỡ đồng nghiệp

Mời các bạn tham khảo đoạn hội thoại tiếng Anh giao tiếp trong công sở sau đây với trường hợp đề nghị giúp đỡ đồng nghiệp:

Anna: ‘Look forward to hearing from you soon. Kind regards, Anna.’ – ‘Mong được nghe thông tin sớm từ chị. Trân trọng, Anna.’

Denise: (on the phone) … And Margery said: ‘I don’t think I’ve ever seen a vegetable quite that size before…’ – (nói chuyện trên điện thoại)… Và Margery đã nói: ‘Tôi không nghĩ tôi từng thấy loại rau cỡ lớn như thế trước đó…’

Paul: Where’s that hole-punch?! – Cái đục lỗ đâu nhỉ?!

Tom: Oh for goodness sake! What a disaster! I can’t believe it! Arrgh!– Ôi, lạy Chúa lòng lành! Thật là thảm họa! Tôi không thể tin được! Arrgh!

Anna: Are you okay Tom? – Anh ổn chứ, Tom?

Tom: (grumpily) No. – (gắt gỏng) Không.

Anna: Is there anything I can do? – Tôi có thể làm gì cho anh không?

Tom: (grumpily) No. – (gắt gỏng) Không.

Anna: Oh. What’s wrong? – Ồ. Có vấn đề gì sao?

Tom: Everything. – Mọi thứ.

Anna: I see. Can I give you a hand? – Tôi hiểu rồi. Tôi có thể giúp anh một tay không?

Tom: My computer has crashed. I’ve lost my phone. And there’s a big, big problem with my timetable. I’ve got two meetings scheduled at the same

time with two extremely important clients. I can’t do them both at once! – Máy tính của tôi đã bị lỗi rồi. Tôi bị mất điện thoại. Và có một vấn đề lớn, rất lớn với thời gian biểu của tôi. Tôi đã có hai cuộc họp được lên lịch ở cùng một

thời gian với hai khách hàng cực kỳ quan trọng. Tôi không thể làm cả hai cùng một lúc!

Anna: Let me help. – Hãy để tôi giúp nhé.

Tom: Thanks Anna, but these are big, big clients. They need someone of experience. – Cảm ơn cô, Anna, nhưng đây là những khách hàng lớn, rất lớn. Họ cần ai đó có kinh nghiệm.

Anna: Well, give me a shout if you need anything! – Ồ, hãy kêu to với tôi nếu anh cần bất kỳ điều gì!

Tom: I can handle this, alright? – Tôi có thể xử lý điều này, được chứ?

Denise: Oooh, I know, and the purple ones are so much more powerful… – Ồ, tôi biết, và những cái màu tím quá mạnh mẽ…

Tom: Anna? Could you help me? – Anna? Cô có thể giúp tôi không?

Anna: Yes? – Vâng?

Tom: They’ve both arrived at once! Oh god! I’ll deal with Mrs Kumquat… – Cả hai người họ cùng đến một lúc! Ôi Chúa tôi! Tôi sẽ đối phó với bà Kumquat…

Anna: Okay. – Được.

Tom: You talk to Mr Lime, he’s from a company called Citrus Ventures. They own hundreds of juice bars. – Cô nói chuyện với ông Lime, ông ấy đến từ công ty Citrus Ventures. Họ sở hữu hàng trăm quầy hoa quả.

Denise: Are you sure that’s a good idea Tom? – Anh chắc chắn đó là ý kiến tốt chứ, Tom?

Tom: I don’t have much choice, do I? – Tôi không có nhiều lựa chọn đúng không?

Denise: Well I could. – Ồ, tôi có thể.

Tom: Just keep him occupied Anna, tell him how great he is… no, no, tell him how great I am. Find out what he wants. If it’s about the – well, never mind, just be nice. – Chỉ cần giữ ông ta ở lại thôi Anna, hãy nói với ông ta rằng ông ta tuyệt vời thế nào… không, không, hãy nói với ông ta tôi tuyệt vời thế nào. Tìm hiểu xem ông ta muốn gì. Nếu là về – ồ, đừng bận tâm, chỉ cần tốt đẹp thôi.

Anna: Understood. – Tôi hiểu.

Tom: Mr Lime! Are you well? – Ông Lime! Ông khỏe chứ?

Mr Lime: Yes, but I’m actually rather angry too. – Vâng, nhưng tôi cũng thực sự khá tức giận.

Tom: Ah, well let me introduce you to Anna! – À, hãy để tôi giới thiệu Anna với ông nhé!

Anna: Mr Lime, it’s a pleasure to meet you! Let me help with your coat. – Ông Lime, thật vui khi được gặp ông! Hãy để tôi giúp ông cất áo khoác nhé.

Mr Lime: Oh er… Thank you. – Oh, ơ… Cảm ơn cô.

Anna: Can I give you a hand with your scarf too, Mr Lime? – Tôi cũng có thể giúp ông một tay cất khăn quàng cổ đi được không, ông Lime?

Mr Lime: Oh… Thanks. – Ồ,… Cảm ơn cô.

Anna: Now, please come this way and you can tell me what’s wrong. – Bây giờ, xin mời đi theo lối này và ông có thể nói cho tôi nghe có vấn đề gì nhé.

Với hội thoại tieng anh trong cong so trên đây, aroma hy vọng bạn sẽ giao tiếp tự nhiên và tạo dựng mối quan hệ tốt hơn với đồng nghiệp. Và bạn hãy đón xem các bài học tiếng Anh công sở tiếp theo của AROMA – TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM nhé!

Xem thêm:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content