Danh mục
Tình huống xin lỗi khách hàng – tiếng Anh giao tiếp trong công sở

Tình huống xin lỗi khách hàng – tiếng Anh giao tiếp trong công sở


Trong quá trình làm việc, đôi lúc đồng nghiệp hoặc chính bạn có sai sót với khách hàng. Với những khách hàng khó tình, thật khó để vãn hồi và giữ mối quan hệ tốt đẹp. Vậy bạn sẽ giải quyết trường hợp này như thế nào? Hãy cùng tham khảo tình huống tiếng Anh giao tiếp trong công sở khi cần giải quyết khách hàng khiếu nại trực tiếp nhé.

 Tinh huong xin loi khach hang – tieng anh giao tiep cong so

Hội thoại xin lỗi khách hàng – tiếng Anh giao tiếp công sở

Tình huống: Mr Lime is not happy. He ordered grapefruit from Tip Top Trading, but he got pineapples. Time to say sorry! Anna has to apologise and sort everything out. How embarrassing! – Ông Lime không vui. Ông ấy đặt bưởi của Tip Top Trading, nhưng ông ấy đã nhận được dứa. Đây là lúc để nói xin lỗi!, Anna phải xin lỗi và tháo gỡ mọi thứ một cách khéo léo. Thật khó xử!

Anna: Well Mr Lime, how can I help you? – Vâng, ông Lime, tôi có thể giúp gì cho ông ạ?

Mr Lime: On Monday I was meant to receive 8,000 plastic grapefruit from Tip Top Trading. – Hôm thứ Hai, tôi đặt hàng để nhận 8.000 bưởi nhựa từ Tip Top Trading.

Anna: Yes. – Vâng.

Mr Lime: The delivery was made on Tuesday. – Việc giao hàng đã được thực hiện vào thứ ba.

Anna: Oh dear. – Dạ vâng.

Mr Lime: And instead of 8,000 plastic grapefruit, I got 800,000 plastic pineapples! – Và thay vì 8.000 bưởi nhựa, tôi có 800.000 dứa nhựa!

Anna: I’m really sorry to hear that, Mr Lime. – Tôi rất tiếc khi nghe điều đó, thưa ông Lime.

Mr Lime: What on earth am I going to do with 800,000 plastic pineapples? 800,000 plastic pineapples! – Tôi sẽ làm gì với 800.000 dứa nhựa? 800.000 dứa nhựa đó!

Anna: That’s totally unacceptable. – Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được ạ.

Mr Lime: I didn’t even have anywhere to put them – and pineapples are so much bigger than grapefruit! – Tôi thậm chí không có bất cứ nơi nào để đặt chúng – và dứa lớn hơn rất nhiều so với bưởi!

Anna: It must have been very inconvenient for you. – Nó hẳn rất bất tiện cho ông.

Mr Lime: It certainly was! When he took my order, your colleague Tom told me that Tip Top Trading was the most reliable firm in the industry! – Chắc chắn rồi! Khi anh ấy nhận đơn đặt hàng của tôi, đồng nghiệp của cô, Tom đã nói với tôi rằng Tip Top Trading là công ty đáng tin cậy nhất trong ngành!

Anna: You have my word that we will sort this out. We’ll remove the pineapples and have your grapefruit sent via express delivery this afternoon. – Bạn có lời khẳng định của tôi rằng chúng tôi sẽ sắp xếp việc này. Chúng tôi sẽ chuyển dứa đi và bưởi của ông được gửi qua chuyển phát nhanh chiều nay.

Mr Lime: Good. Thank you. – Tốt. Cảm ơn cô.

Anna: And we could include some of our latest-edition imitation oranges to make up for the inconvenience. – Và chúng tôi có thể gửi cùng với một số cam giả mẫu mới nhất để bù đắp cho sự bất tiện.

Mr Lime: Oh! Well, that would be nice! – Oh! Vâng, thế thì tốt quá!

Anna: They’re made with revolutionary premium faux-orange, laser-curve definition technology… you will be the first to have them! – Chúng được thực hiện với công nghệ xác định đường viền giả, màu cam, đường cong cao cấp mang tính cải tiến … ông sẽ là người đầu tiên có chúng ạ!

Mr Lime: Wow, now that’s good customer service! Tell me, do you have any other artificial fruits in this range? – Wow, bây giờ dịch vụ khách hàng tốt thật! Nói cho tôi biết, cô có trái cây nhân tạo nào khác trong mảng này không?

Anna: Yes. Well, it’s a bit of a secret, but you’re a trusted client, so I think I can tell you… – Vâng. Vâng, đó là một chút bí mật, nhưng ông là một khách hàng đáng tin cậy, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi có thể cho ông biết …

Mr Lime: Go on… – Tiếp đi…

Anna: We’re about to unveil a new Imperial Lemon. Chúng tôi sắp ra mắt một loại chanh Hoàng gia mới.

Mr Lime: Really? – Thật sao?

Anna: I can’t tell you any more for now. But… – Tôi không thể nói cho ông biết thêm nữa. Nhưng…

Mr Lime: Yes… – Vâng…

Anna: Maybe we could present it to you more formally in a couple of weeks, when it’s ready for release…? – Có lẽ chúng tôi có thể giới thiệu nó với ông một cách chính thức hơn trong một vài tuần, khi nó đã sẵn sàng để tung ra thị trường …?

Mr Lime: Sounds perfect. – Nghe tuyệt đó.

Anna: You would be the first to see it! – Ông sẽ là người đầu tiên nhìn thấy nó!

Mr Lime: Excellent. Thank you, er… Anna, isn’t it? – Xuất sắc. Cảm ơn, er … Anna, phải không?

Anna: Yes. – Vâng.

Mr Lime: A very pretty name. – Một cái tên rất đẹp.

Anna: Thanks. It’s spelled the same forwards and backwards. – Cảm ơn ông. Nó được đánh vần xuôi ngược đều như nhau.

Mr Lime: Is it really? – Thật sao?

Anna: Anyway, Mr Lime, we’ll fix this grapefruit problem for you, and I promise you, it won’t happen again. – Dù sao thì, ông Lime, chúng tôi sẽ khắc phục vấn đề bưởi này cho bạn ông, và tôi hứa với ông, nó sẽ không xảy ra nữa.

Mr Lime: Good, good. You’re new here, aren’t you Anna? – Tốt tốt. Cô mới làm ở đây, phải không Anna?

Anna: Yes. – Vâng.

Mr Lime: Well, I look forward to working with you. – Ồ, tôi rất mong được làm việc với cô đấy.

Mẫu câu xin lỗi khách hàng – tiếng Anh giao tiếp công sở

  • I’m really sorry to hear that, Mr Lime. – Tôi thực sự rất tiếc khi nghe điều đó, ông Lime.
  • That’s totally unacceptable. – Điều đó hoàn toàn không chấp nhận được.
  • It must have been very inconvenient for you. – Nó hẳn là rất bất tiện cho ông/ bà.
  • You have my word that we will sort this out. – Ông/ bà có lời khẳng định của tôi rằng chúng tôi sẽ sắp xếp việc này ạ.
  • And we could include some of our latest-edition imitation oranges to make up for the inconvenience. – Và chúng tôi có thể gửi luôn một số mẫu cam giả mới nhất để bù đắp cho sự bất tiện này.
  • I promise you, it won’t happen again. – Tôi hứa với ông/ bà, điều này sẽ không xảy ra lần nữa.

Vậy là bạn đã có một gợi ý hay để xin lỗi khách hàng một cách ổn thỏa khiến họ hài lòng. Bài học tieng anh giao tiep cong so này rất bổ ích dành cho bạn đấy. Bạn hãy áp dụng thật tốt và đừng quên các bài học tiếng Anh công sở tiếp theo cùng AROMA – TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM nhé!

Xem thêm:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content