Danh mục
Tổng hợp series các bài viết tiếng Anh về sở thích chơi thể thao – môn thể thao mạo hiểm

Tổng hợp series các bài viết tiếng Anh về sở thích chơi thể thao – môn thể thao mạo hiểm


Những môn thể thao mạo hiểm nghe có vẻ “nguy hiểm” nhưng lại là nguồn hứng thú và sở thích của nhiều người. Nếu bạn cũng có sở thích độc đáo này và muốn viết về sở thích của mình bằng tiếng anh thì hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé:

viet ve so thich cua ban than ve mon the thao mao hiem

MY HOBBY IS DOING EXTREME SPORTS

My hobby is doing extreme sports. Many people go in for extreme sports, because other kinds of sports are too boring for them. There are many different types of extreme sports: rock climbing, diving, rafting, snowboarding, parachuting… Two extreme sports I do the most often are parachuting and diving.

Sở thích của tôi là chơi các môn thể thao mạo hiểm. Nhiều người tham gia thể thao mạo hiểm bởi vì các loại hình thể thao thông thường quá nhàm chán đối với họ. Có rất nhiều môn thể thao mạo hiểm khác nhau: leo núi, lặn biển, đi bè, trượt ván, nhảy dù… Hai môn thể thao mạo hiểm tôi chơi thường xuyên nhất là nhảy dù và lặn.

Parachuting is an exciting and adventurous sport. When you are flying, you feel freedom like a bird. Many doctors think that it helps to save people from stress and depression and it is a good way to lose weight. But if you have not learnt how to land, you can break your legs.

Nhảy dù là một môn thể thao lý thú và mạo hiểm. Khi bay, bạn cảm giác tự do như một chú chim. Nhiều bác sĩ nghĩ rằng nó có thể giúp giảm sự căng thẳng và trầm cảm, nó còn là một cách tốt để giảm cân. Nhưng nếu bạn chưa học cách tiếp đất, bạn có thể bị gãy chân!

Diving is a very adventurous sport. You will see a beautiful world under the water. But besides beauty, there are a lot of dangers. For example, you can meet poisonous sea creatures, you can be poisoned by oxygen, or you can even lose consciousness.

Lặn là một môn thể thao rất mạo hiểm. Bạn sẽ thấy một thế giới xinh đẹp dưới nước. Nhưng bên cạnh vẻ đẹp, có rất nhiều mối nguy hiểm. Ví dụ, bạn có thể gặp gỡ các sinh vật biển có độc, bạn có thể bị nhiễm độc bởi oxy, hoặc thậm chí bạn còn có thể mất ý thức.

But the advantage of doing extreme sports is that it can satisfy your need for adventure. There are more people who are doing extremes sports than you might think. All of them want to experience something more than their normal lives can offer. They want adventure. I believe there is an adventurer inside every one of us. It doesn’t matter how old or strong you are. The adventurer is there – it’s just hidden away somewhere. If you find that spirit, your life will take on new meaning.

Nhưng lợi ích của việc chơi các môn thể thao mạo hiểm là nó đáp ứng nhu cầu của bạn cho việc phiêu lưu. Có rất nhiều người tham gia thể thao mạo hiểm hơn bạn nghĩ. Tất cả họ đều muốn trải nghiệm một cái gì đó mới mẻ hơn những gì cuộc sống bình thường mang lại. Họ muốn phiêu lưu. Tôi tin rằng có một nhà thám hiểm bên trong mỗi con người chúng ta. Không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi hay khỏe mạnh ra sao. Nhà thám hiểm có sẵn trong bạn – nó chỉ tiềm ẩn ở đâu đó thôi. Nếu bạn tìm thấy tinh thần đó, cuộc sống của bạn sẽ có thêm ý nghĩa mới.

 

Doing such type of sport also causes producing adrenaline in your blood, what is a source of exciting emotions. You can completely forget about your everyday problems. You can’t be concerned about business phone calls or examination results when you’re jumping out of a plane.

Chơi những môn thể thao dạng này cũng tạo ra việc sản xuất adrenaline trong máu, nguồn gốc của những cảm xúc kích thích. Bạn hoàn toàn có thể quên đi những vấn đề hàng ngày. Bạn không còn quan tâm đến các cú điện thoại làm ăn hoặc kết quả bài thi khi bạn đang nhảy ra khỏi máy bay.

I think each kind of sport deserves to be respected and extreme sports are not an exception. As far as I am concerned, nowadays our life is monotonous, and extreme sports give us an opportunity to make it more various.

Tôi nghĩ rằng mỗi loại thể thao đều xứng đáng được tôn trọng và thể thao mạo hiểm không phải là một ngoại lệ. Theo tôi, ngày nay cuộc sống của chúng tôi thật đơn điệu và thể thao mạo hiểm cho chúng ta cơ hội để làm nó đa dạng hơn.

 

Trên đây là một bài viết tiếng Anh về sở thích chơi thể thao khá nhiều ý và từ vựng hay mà bạn có thể tham khảo để tập viết về sở thích của mình bằng tiếng Anh đấy!

Có thể bạn quan tâm:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content