Danh mục
Top 23 câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh vị trí nhân viên sales

Top 23 câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh vị trí nhân viên sales


Nếu bạn là một người đang theo đuổi vị trí nhân viên sale, chắc chắn bạn sẽ phải ôn thật kỹ những câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh vị trí nhân viên sales mà trung tâm Anh ngữ Aroma đã tổng hợp sau đây nhé.

Các câu hỏi phỏng vấn dựa vào kỹ năng cho vị trí nhân viên sale

1. How do you keep up to date on your target market? Bạn cập nhật thị trường mục tiêu bằng cách nào?

2. Explain something to me. Giải thích cái gì đó cho tôi.

3. In your last position, how much time did you spend cultivating customer relationships versus hunting for new clients, and why? Ở vị trí vừa rồi của bạn, bạn đã dành bao nhiêu thời gian để trau dồi mối quan hệ khách hàng so với săn lùng khách hàng mới và tại sao?

4) What are your favorite questions to ask prospects? Câu hỏi yêu thích của bạn để hỏi khách hàng tiềm năng là gì?

5) What’s your approach to handling customer objections? Cách tiếp cận của bạn để xử lý phản đối của khách hàng là gì?

6) What role does social media play in your selling process? Truyền thông xã hội đóng vai trò gì trong quá trình bán hàng của bạn?

7) What role does content play in your selling process? Nội dung nào đóng vai trò trong quá trình bán hàng của bạn?

8) How do you research prospects before a call or meeting? What information do you look for? Làm thế nào để bạn nghiên cứu triển vọng trước cuộc gọi hoặc cuộc gặp gỡ? Bạn tìm kiếm thông tin gì?

9) If you were hired for this position, what would you do in your first month? Nếu bạn được chọn cho vị trí này, bạn sẽ làm gì trong tháng đầu tiên?

10) What do you think our company/sales organization could do better? Bạn nghĩ công ty / tổ chức bán hàng của chúng tôi có thể làm gì tốt hơn?

11) How does [your company name] bring value to the customer? [Tên công ty] của bạn mang lại giá trị cho khách hàng như thế nào?

12) What’s something you’ve taught yourself lately? Điều gì bạn đã dạy cho chính mình gần đây?

13) What are three important qualifying questions you ask every prospect? Ba câu hỏi đủ điều kiện quan trọng bạn yêu cầu mỗi khách hàng tiềm năng là gì?

Hướng dẫn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trong CV từ A – Z

 

Các câu hỏi tình huống cho vị trí nhân viên sale

14. How would you approach a short sales cycle differently than a long sales cycle? Bạn sẽ tiếp cận một chu kỳ bán hàng ngắn khác với chu kỳ bán hàng dài như thế nào?

15. When do you stop pursuing a client? Khi nào bạn ngừng theo đuổi khách hàng?

16. How do you keep a smile on your face during a hard day? Làm thế nào để bạn giữ một nụ cười trên khuôn mặt của bạn trong một ngày khó khăn?

17. Have you ever turned a prospect away? If so, why? Bạn đã bao giờ để tuột một khách hàng tiềm năng đi? Nếu vậy, tại sao?

18. Have you ever had a losing streak? How did you turn it around? Bạn đã bao giờ có một cú trượt dài? Làm thế nào bạn quay lại được?

19. Have you ever asked a prospect who didn’t buy from you to explain why you lost the deal? What did they say, and what did you learn from that experience? Bạn đã bao giờ hỏi một khách hàng tiềm năng không mua hàng của bạn để giải thích lý do tại sao bạn bị mất thỏa thuận? Họ đã nói gì và bạn học được gì từ kinh nghiệm đó?

20. Describe a time when you had a difficult situation, and how you handled that situation to win the sale. Mô tả thời gian khi bạn gặp một hoàn cảnh khó khăn và cách bạn xử lý tình huống đó để bán được hàng.

21. How would you exceed expectations in this role? Làm thế nào bạn sẽ vượt quá mong đợi trong vai trò này?

22. If you started a company tomorrow, what would it be? Nếu bạn bắt đầu một công ty vào ngày mai, nó sẽ là gì?

23. What’s the best way to establish a relationship with a prospect? Cách tốt nhất để thiết lập mối quan hệ với khách hàng tiềm năng là gì?

Trên đây là 20 câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh vị trí nhân viên sales mà bạn có thể tham khảo để chuẩn bị cho kỳ phỏng vấn của mình.

Có thể bạn quan tâm:

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content