Danh mục
Từ vựng tiếng Anh văn phòng phẩm thông dụng

Từ vựng tiếng Anh văn phòng phẩm thông dụng


Những đồ vật quen thuộc trong văn phòng của bạn, bạn đã biết cách gọi tên chúng chưa? Hãy bổ sung các từ vựng tiếng Anh văn phòng phẩm qua bài viết dưới đây nhé! Bạn sẽ có thêm hiều kiến thức về các vật dụng tưởng chừng quen thuộc nhưng vô cùng hữu ích đấy!

Từ vựng tiếng Anh văn phòng phẩm

Từ vựng tiếng Anh văn phòng phẩm thông dụng nhất cho người đi làm

Sau đây aroma xin chia sẻ với các bạn hệ thống từ vựng tiếng Anh văn phòng phẩm thông dụng nhất dành cho người đi làm. Ngoài ra, hình ảnh kèm theo sau đây sẽ giúp bạn ghi nhớ sâu sắc hơn và vận dụng tốt hơn khi gặp những đồ vật này:

Từ vựng tiếng Anh văn phòng phẩm

 1. typewriter /ˈtaɪpˌraɪ.təʳ/: máy chữ
 2. switchboard operator /ˈswɪtʃ.bɔːd ˈɒp.ər.eɪtəʳ/: người trực tổng đài
 3. headset /ˈhed.set/: tai nghe
 4. stapler /ˈsteɪplər/: đồ bấm ghim
 5. calculator /ˈkælkjəleɪtər/: máy tính
 6. Air – conditioner /eə kən’di∫nə/: máy lạnh
 7. switchboard /ˈswɪtʃ.bɔːd/ – tổng đài
 8. Suits /sju:t/: đồ vest
 9. printer  /ˈprɪn.təʳ/ – máy in
 10. Necktie /’nektai/: cà vạt
 11. cubicle /ˈkjuː.bɪ.kļ/: từng phòng nhỏ
 12. word processor /wɜːd ˈprəʊ.ses.əʳ/: máy xử lí văn bản
 13. typist /ˈtaɪ.pɪst/: nhân viên đánh máy
 14. printout /ˈprɪnt.aʊt/ – dữ liệu in ra
 15. Uniform /’ju:nifɔ:m/ : đồng phục
 16. calendar  /ˈkæl.ɪn.dəʳ/:lịch
 17. ID holder /id ‘houldə/: miếng nhựa đựng thẻ nhân viên
 18. Printout /’printaut/: dữ liệu được in ra
 19. cubicle /’kju:bikl/: văn phòng chia ngăn, ô làm việc
 20. in-box /ˈɪn.bɒks/: công văn đến
 21. Signature /’signət∫/: chữ kí
 22. Liquid glue /’likwid glu:/: keo lỏng
 23. Bookcase/ Bookshelf /’bukkeis/ : kệ sách
 24. Scotch tape /skɔt∫ teip/: băng keo trong
 25. Secretary /ˈsek.rə.tri/: thư kí
 26. Projector /prə’dʒektə/: máy chiếu
 27. desk /desk/: bàn làm việc
 28. Index card /’indeks ka:d/: card có in thông tin
 29. rolodex /ˈroʊləˌdɛks/: hộp đựng danh thiếp
 30. computer /kəmˈpjuː.təʳ/: máy tính
 31. telephone /ˈtel.ɪ.fəʊn/ – điện thoại
 32. Staples /’steiples/: miếng ghim giấy bỏ trong cái dập ghim
 33. Rubber band /’rʌbə bænd/: dây thun
 34. Manager /ˈmæn.ɪ.dʒəʳ/: người quản lý, giám đốc
 35. typing chair /ˈtaɪ.pɪŋ tʃeəʳ/: ghế văn phòng
 36. Stapler /’steiplə/ : cái dập ghim
 37. calculator /ˈkæl.kjʊ.leɪ.təʳ/: máy tính
 38. file cabinet /faɪl ˈkæb.ɪ.nət/: tủ đựng tài liệu
 39. Plastic paper clip: kẹp giấy bằng nhựa
 40. Push pin [pu∫ pin] : cái ghim giấy lớn.
 41. Blinder clip: đồ kẹp giấy có hai càng, dùng để kẹp lượng giấy lớn
 42. file folder     /faɪl ˈfəʊl.dəʳ/: tập hồ sơ
 43. Drawing pin [‘drɔ:iη pin]: cái ghim giấy nhỏ (dùng để ghim lên bảng gỗ…)
 44. file clerk     /faɪl klɑːk/: nhân viên văn thư
 45. Pin: /pin/ cái ghim giấy
 46. photocopier  /ˈfəʊ.təʊˌkɒp.i.əʳ/: máy phô tô
 47. Binder: bìa rời, để giữ giấy tờ
 48. File folder: bìa hồ sơ cứng
 49. message pad /ˈmes.ɪdʒ pæd/: giấy nhắn

Các vật dụng văn phòng phẩm trên đây rất dễ nhớ và áp dụng trong làm việc nơi công sở, văn phòng. Vì vậy, bạn hãy ghi nhớ những từ vựng quen thuộc này nhé. Chúc các bạn học từ vựng tieng anh van phong pham nhanh chóng và có thể ứng dụng vào các hoạt động giao tiếp ngay trong văn phòng mình!

Xem thêm: khóa học tiếng Anh thương mại


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content