Danh mục
Bài luận tiếng anh về chủ đề tiết kiệm điện trong cuộc sống

Bài luận tiếng anh về chủ đề tiết kiệm điện trong cuộc sống


Mình nên viết bài luận tiếng anh về chủ đề gì đây?”,Chủ đề nào hấp dẫn nhỉ?”,…Quá nhiều chủ đề hay trong cuộc sống để viết một bài luận tiếng anh, nhưng cuối cùng tôi đã lựa chọn chủ đề tiết kiệm điện. Đó cũng chính là thông điệp mà tôi muốn gửi gắm tới các bạn trong những ngày Hà Nội nắng nóng.

bai-luan-tieng-anh-tiet-kiem-dien

I.Bài luận tiếng anh

Do you think of using electricity power wastefully every day? Do you know that many countries without electricity power? In Viet Nam, the people in remote mountains as Ha Giang, Lang Son province,…..have used oil lamp instead of electricity power.

Electricity is one of the most important power in life. You can make daily activities as eating, bathing, relaxing,…all using electricity power, even writing this essay on my laptop. Do you remember that you are crazy without electricity power just one day, especially on summer with 40 degrees. Are you saving electricity power? Or using them wastefully? For me, it’s so shy because of my daily routines, and I have read some news of the life in high mountain that the people make the lights by water bottles then many lights are turned on everywhere, they makes me feel hurt.

Dear friends! It’s time to learn the way to save electricity power, that’s the way you save your life, and all. Let’s join The Earth Hour!

II.Một số từ vựng cần ghi nhớ

  • Electricity (n) /ˌel.ɪkˈtrɪs.ə.ti/: điện
  • Wastefully (adv) /ˈweɪst.fəl.i/: lãng phí
  • Remote (adj) /rɪˈməʊt/: hẻo lánh
  • Oil lamp /ɔɪl, /læmp/: đèn dầu
  • Water bottle /ˈwɔː.tə ˌbɒt.əl/: chai nước (vỏ nhựa)
  • Save (v) /seɪv/ : tiết kiệm
 • Earth Hour: giờ Trái Đất

III. Bài dịch

Bạn có thấy mình sử dụng điện hoang phí mỗi ngày không? Bạn có biết rất nhiều nơi trên thế giới không có điện? Ngay tại Việt Nam, những người dân tại các vùng núi hẻo lánh Hà Giang, Lạng Sơn,…vẫn phải sử dụng ngọn đèn dầu thay vì điện.

Điện là một trong những nguồn năng lượng quan trọng nhất đối với cuộc sống. Bạn có thể thực hiện các sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, tắm rửa, giải trí,…đều sử dụng năng lượng điện, ngay cả khi tôi đang dùng Laptop để viết bài luận này. Bạn có nhớ mình đã phát điên như thế nào nếu một ngày không có điện, đặc biệt khi nhiệt độ mùa hè 40 độ. Bạn đang dùng điện tiết kiệm chứ? Hay sử dụng một hoang phí? Còn riêng tôi, thật đáng xấu hổ vì nhiều lúc mình đã không biết tiết kiệm điện, và khi đọc những bản tin về người dân vùng cao sử dụng chai nhựa để làm bóng đèn, trong khi đó đèn được bật sáng ở mọi nơi thì tôi lại cảm thấy nghẹn lòng.

Bạn thân mến! Đã đến lúc chúng ta nên học cách tiết kiệm điện, đó là cách bạn cứu lấy cuộc sống của mình và mọi người xung quanh. Và hãy hưởng ứng Giờ Trái Đất các bạn nhé!

Xem thêm: Lộ trình học tiếng anh giao tiếp cho người mất gốc

Bài luận tiếng anh về tiết kiệm điện trên đây không chỉ là một bài luận thông thường để rèn luyện tiếng anh, mà thông qua đó tôi muốn gửi đến các bạn thông điệp tiết kiệm điện cho dù bạn ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Hãy tiết kiệm điện để bảo vệ cuộc sống tươi đẹp các bạn nhé!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content