Danh mục
Bài thuyết trình tiếng Anh về công việc tình nguyện với 5 lợi ích

Bài thuyết trình tiếng Anh về công việc tình nguyện với 5 lợi ích


Hoạt động tình nguyện mang ý nghĩa cao đẹp và được khuyến khích tại nhiều quốc gia. Nếu bạn đang là một tình nguyện viên, bạn sẽ hiểu không chỉ cho đi là được nhận lại, bạn còn nhận được nhiều lợi ích đáng quý khác. Bài thuyết trình tiếng Anh về công việc tình nguyện với 5 lợi ích sau đây sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm điều đó.

Bai-thuyet-trinh-tieng-anh-ve-cong-viec-tinh-nguyen-voi-5-loi-ich

Bài thuyết trình tiếng Anh về công việc tình nguyện với 5 lợi ích thiết thực

Topic: 5 Surprising Benefits Of Volunteering

The power of volunteering has been documented for the last 2,500+ years, however a slew of recent research is shedding even more light onto its surprising benefits. Science now proves what great leaders and philosophers have known for years:

“One of the great ironies of life is this: He or she who serves almost always benefits more than he or she who is served.” – Gordon Hinckle

Here are five surprising benefits of volunteering:

  1. Volunteering time makes you feel like you have more time.

Wharton professor Cassie Mogilner wrote in the Harvard Business Review that her research found those who volunteer their time feel like they have more of it. This is similar to other research showing that people who donate to charity feel wealthier.

Said Mogliner: “The results show that giving your time to others can make you feel more ‘time affluent’ and less time-constrained than wasting your time, spending it on yourself, or even getting a windfall of free time.”

  1. Volunteering your skills helps you develop new skills.

In my experience, skills-based volunteering is an excellent opportunity to develop talents to help you get ahead in your career. In fact, an article in Stanford Social Innovation Review called skills-based volunteering overseas “the next executive training ground.”

At MovingWorlds, we’ve found that skills development in technical and leadership-related areas is the primary reason corporations invest in international skills-based volunteering programs.

  1. Volunteering your body helps you have a healthier body.

A Corporation for National & Community Service report noted: “Research demonstrates that volunteering leads to better health… those who volunteer have lower mortality rates, greater functional ability, and lower rates of depression later in life than those who do not volunteer.”

The fact that volunteering has been proven to make you healthier is reason enough to engage in pro bono activities.

  1. Volunteering your experience helps build your experience.

We consistently see this with highly skilled professionals like investment bankers and business consultants. Also, volunteering in a new industry will give you knowledge to help you switch fields. And if you want to move from the corporate world to the nonprofit sector, volunteering first can help prove your commitment.

Beyond our own research, The New York Times, The Wall Street Journal and Next Avenue have published articles about how volunteering can help you earn your next job.

As the Journal wrote: “According to the survey of 202 human-resource executives, skilled volunteer work — such as helping a nonprofit with its finances — makes job applicants look more appealing to hiring manager.”

  1. Volunteering your love makes you feel more love.

Admittedly, love is a hard thing to measure. But when researchers at the London School of Economics examined the relationship between volunteering and measures of happiness, they found the more people volunteered, the happier they were. Volunteering builds empathy, strengthens social bonds and makes you smile  — all factors that increase the feeling of love.

How to Find Volunteering Opportunities

So how can you get started volunteering? It’s remarkably easy. Post your intentions on Facebook and/or LinkedIn to get connected to an organization in your network. You can also use LinkedIn’s For Good program, Catchafire or VolunteerMatch to find local opportunities and MovingWorlds.org to find international skills-based volunteer projects.

Bài dịch: 5 lợi ích đáng ngạc nhiên của hoạt động tình nguyện

Sức mạnh của hoạt động tình nguyện đã được ghi nhận trong hơn 2.500 năm qua, tuy nhiên một loạt các nghiên cứu gần đây đã tìm ra những lợi ích đáng ngạc nhiên của nó. Khoa học hiện nay đã chứng minh những gì các nhà lãnh đạo và triết gia vĩ đại đã biết trong nhiều năm:

“Một trong những điều mỉa mai lớn nhất của cuộc đời là: Người này hầu như luôn luôn có lợi hơn người được phục vụ.” – Gordon Hinckle

Dưới đây là năm lợi ích đáng ngạc nhiên của hoạt động tình nguyện:

  1. Thời gian tình nguyện khiến bạn cảm thấy mình có nhiều thời gian hơn.

Giáo sư Wharton Cassie Mogilner đã viết trong Tạp chí Kinh doanh Harvard rằng nghiên cứu của bà đã chỉ  ra rằng những tình nguyện viên dành thời gian của họ và cảm thấy họ có nhiều thời gian hơn. Điều này tương tự như các nghiên cứu khác cho thấy rằng những người làm từ thiện cảm thấy giàu có hơn.

Mogliner cho biết: “Kết quả cho thấy việc dành thời gian cho những người khác có thể khiến bạn cảm thấy ‘giàu thời gian hơn’ và ít bị hạn chế thời gian hơn là lãng phí thời gian của mình, sử dụng cho chính mình hoặc thậm chí có thời gian rảnh.”

  1. Tình nguyện cho kỹ năng của bạn, giúp bạn phát triển các kỹ năng mới.

Theo kinh nghiệm của tôi, hoạt động tình nguyện dựa trên kỹ năng cơ bản là một cơ hội tuyệt vời để phát triển năng lực để giúp bạn phát triển sự nghiệp của mình. Trên thực tế, một bài báo trong Tạp chí Sáng tạo Xã hội Stanford đã gọi tình nguyện dựa trên kỹ năng ở nước ngoài là “nền tảng đào tạo thực hành tiếp theo”.

Tại MovingWorlds, chúng tôi thấy rằng phát triển kỹ năng trong lĩnh vực kỹ thuật và liên quan đến lãnh đạo là lý do chính khiến các công ty đầu tư vào các chương trình tình nguyện quốc tế dựa trên kỹ năng.

  1. Tình nguyện cho cơ thể của bạn, giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh hơn.

Một báo cáo của Corporation for National & Community Service đã ghi nhận: “Nghiên cứu chứng minh rằng tình nguyện dẫn đến sức khỏe tốt hơn… những người làm tình nguyện có tỉ lệ tử vong thấp hơn, khả năng hoạt động cao hơn và tỷ lệ trầm cảm thấp hơn trong cuộc sống so với những người không làm tình nguyện.”

Thực tế là tình nguyện đã được chứng minh giúp bạn khỏe mạnh hơn là nguyên nhân đủ để tham gia vào các hoạt động tình nguyện.

  1. Tình nguyện cho kinh nghiệm, giúp tạo dựng kinh nghiệm của bạn.

Chúng tôi luôn thấy điều này với các chuyên gia có tay nghề cao như các nhà đầu tư ngân hàng và tư vấn kinh doanh. Ngoài ra, hoạt động tình nguyện trong một ngành mới sẽ cung cấp cho bạn kiến thức để giúp bạn chuyển đổi các lĩnh vực. Và nếu bạn muốn chuyển từ thế giới doanh nghiệp sang lĩnh vực phi lợi nhuận, việc tình nguyện trước hết có thể giúp chứng minh cam kết của bạn.

Ngoài nghiên cứu riêng của chúng tôi, The New York Times, The Wall Street Journal và Next Avenue đã xuất bản các bài viết về cách hoạt động tình nguyện có thể giúp bạn kiếm được công việc tiếp theo.

Như tờ Journal đã viết: “Theo khảo sát của 202 giám đốc điều hành nguồn nhân lực, công việc tình nguyện lành nghề – chẳng hạn như giúp đỡ một tổ chức phi lợi nhuận với tài chính của nó – làm cho người xin việc trông hấp dẫn hơn khi được thuê làm người quản lý.”

  1. Tình nguyện cho tình yêu của bạn, làm cho bạn cảm thấy yêu nhiều hơn.

Phải thừa nhận rằng tình yêu là một điều khó để đo lường. Nhưng khi các nhà nghiên cứu tại Trường Kinh tế London kiểm tra mối quan hệ giữa hoạt động tình nguyện và đo lường hạnh phúc, họ nhận thấy những người làm tình nguyện nhiều hơn thì hạnh phúc hơn. Tình nguyện xây dựng sự đồng cảm, tăng cường liên kết xã hội và làm cho bạn mỉm cười – tất cả các yếu tố làm tăng cảm giác yêu thương.

Làm thế nào để tìm cơ hội tình nguyện

Vậy làm thế nào bạn có thể bắt đầu tình nguyện? Thật dễ dàng. Hãy đăng dự định của bạn lên Facebook và / hoặc LinkedIn để kết nối với một tổ chức trong liên kết của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng chương trình LinkedIn’s For Good, Catchafire hoặc VolunteerMatch để tìm các cơ hội địa phương và MovingWorlds.org để tìm các dự án tình nguyện quốc tế dựa trên kỹ năng.

Tình nguyện viên không chỉ là giúp người khác mà còn giúp chính bạn, aroma tin rằng bạn đã nhận ra điều này sau khi đọc bài thuyết trình về công việc tình nguyên trên đây. Vậy bạn có muốn tham gia hoạt động tình nguyện? Hãy chia sẻ với chúng tôi nhé!

Xem thêm:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: