Danh mục
Câu hỏi phỏng vấn tiếng anh dành cho vị trí giám đốc kinh doanh trong khách sạn

Câu hỏi phỏng vấn tiếng anh dành cho vị trí giám đốc kinh doanh trong khách sạn


Nếu như các bạn đang chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn trở thành một giám đốc kinh doanh trong khách sạn, thì đây là bài viết có ích cho bạn. Aroma xin giới thiệu đến các bạn một số câu hỏi thường gặp trong phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh trong khách sạn.

 

 

4 câu hỏi phỏng vấn vị trí giám đốc kinh doanh trong khách sạn

1.What, in your opinion, are the duties associated with the role of a hotel sales manager? (Theo bạn, những công việc nào liên quan đến vai trò của một giám đốc kinh doanh trong khách sạn?)
A hotel sales manager primarily takes responsibilities for enhancing the hotel sales by attracting more bookings. He or she leads a sales team to mentor and there are certain weekly, monthly and annual targets which a hotel sales manager team is required to meet and exceed.

(Một giám đốc kinh doanh khách sạn chủ yếu chịu trách nhiệm nâng cao doanh số cảu khách sạn bằng việc thu hút thêm nhiều đặt phòng từ khách hàng. Anh ta dẫn dắt một đội và có những mục tiêu hàng tuần, hàng tháng và hàng năm cho mà đội đó cần đạt được và vượt mức.

2.What are your main strengths as a hotel sales manager? (Những thế mạnh nào bạn có trong vai trò này?)
My strengths as a hotel sales manager include effective negotiation skills, personnel management and convincing power. I am a strong leader who is capable of keeping the sales team motivated, which results in overall enhanced efficiency of my department.

(Thế mạnh của tôi là kỹ năng đàm phán hiệu quả, quản lý cá nhân và sức thuyết phục. tôi là người quản lý có khả năng luôn giữ cho team mình luôn có động lực, giúp nâng cao hiệu quả trong phòng ban.)

3.Give me an example where an initiative you took improved the situation? (Hãy kể một ví dụ về một dự án mà bạn đã làm để cải thiện tình hình?)
Back in 2012, when I was working for a four star chain, we suddenly saw a decline in booking owing to enhanced competition. I suggested lowering our rates and initiated a renovation project which when executed increased the business massively and covered the renovation expenses in less than a month.

(Trở về thời kỳ năm 2012, khi tôi làm cho một chuỗi khách sạn 4 sao, chúng tôi đột nhiên nhận thấy sự giảm sút doanh số do cạnh tranh tăng cao. Tôi đã đề nghị giảm chi phí và đưa ra một dự án cải tiến cái mà khi được thực thi đã tăng doanh số nhanh chóng và quay vòng vốn trong vòng 1 tháng.)

4.What are the common challenges faced by a hotel sales manager? (Những thách thức nào mà một giám đốc kinh doanh thường đối mặt?)
New competition with higher rates and seasonal decline in clientele are two major challenges that a hotel sales manager faces.

(Sự cạnh tranh với chi phí cao hơn và giảm sút khách hàng theo mùa vụ là hai thách thức lớn nhất mà giám đốc kinh doanh thường gặp phải.)

 

Hãy đón chờ thêm những bài viết tiếp theo về phỏng vấn bằng tiếng anh trong lĩnh vực khách sạn từ Aroma nhé.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: