Danh mục
Những thuật ngữ vàng của tiếng Anh trong tài chính

Những thuật ngữ vàng của tiếng Anh trong tài chính


Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa của nền kinh tế thì việc sử dụng ngoại ngữ là một trong những yêu cầu đặc biệt thiết yếu. Một trong những lĩnh vực đó chính là tiếng Anh trong tài chính. Nếu bạn là một nhà đầu tư chuyên nghiệp, một chủ doanh nghiệp hay một người làm việc trong lĩnh vực tiền tệ thì chắc chắn bạn không thể bỏ qua những thuật ngữ tài chính tiếng Anh này.

 Nhung-thuat-ngu-vang-cua-tieng-anh-trong-tai-chinh

Và để có thể sử dụng tiếng Anh chuyên ngành tài chính trong công việc một cách dễ dàng và nhanh chóng, hãy luôn nhớ bỏ túi danh sách dưới đây:

130 thuật ngữ tài chính tiếng Anh phổ biến nhất

 1. Money market: Thị trường tiền tệ
 2. Primary market: Thị trường sơ cấp
 3. Secondary market: Thị trường thứ cấp
 4. Finacial market: Thị trường tài chính
 5. Capital market: Thị trường vốn
 6. Wholesale market: Thị trường bán buôn
 7. Retail market: Thị trường bán lẻ
 8. Foreign Exchange Market: Thị trường ngoại hối
 9. Stock market/ Equity market: Thị trường chứng khoán
 10. Bond market: Thị trường trái phiếu
 11. Spot market: Thị trường giao ngay
 12. Over-the-counter market: Thị trường phi tập trung
 13. Derivaties market: Thị trường phái sinh
 14. Commodity market: Thị trường hàng hóa
 15. Future market: Thị trường tương lai
 16. Interbank market: Thị trường liên ngân hàng
 17. Debt market: Thị trường nợ
 18. Financial instruments/Securities: Các công cụ tài chính
 19. Bond: Trái phiếu
 20. Bill: Tín phiếu
 21. Stock: Cổ phiếu
 22. Loans: Các khoản tiền cho vay
 23. Construction in progress: Chi phí xây dựng cơ bản đang dở dang
 24. Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn và đến hạn phải trả
 25. Deferred revenue: Người mua trả tiền trước
 26. Check and take over: Nghiệm thu
 27. Cost of goods sold: Giá vốn bán hàng
 28. Retained earnings:Lợi nhuận chưa phân phối
 29. Debts: Các khoản nợ
 30. Cheques: Séc
 31. Draft: Hối phiếu
 32. Financial Imtermedies: Các tổ chức trung gian tài chính
 33. Comercial paper: Thương phiếu
 34. Certificate of deposit: Chứng chỉ tiền gửi
 35. Repurchase Agreement: Hợp đồng mua lại
 36. Transaction: Giao dịch
 37. Liquidity: Thanh khoản
 38. Deferred expenses: Chi phí chờ kết chuyển
 39. Sales rebates: Giảm giá bán hàng
 40. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng
 41. Current assets: Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
 42. Sales expenses: Chi phí bán hàng
 43. Balance sheet: Bảng cân đối kế toán
 44. Costs: Chi phí
 45. Investor: Nhà đầu tư
 46. Broker: Người môi giới
 47. Interest rate: Lãi suất
 48. Exchange rate: Tỷ giá hối đoái
 49. Nominal interest rate: Lãi suất danh nghĩa
 50. Real interest rate: Lãi suất thực tế
 51. Deficit: Thâm hụt
 52. Surplus: Thặng dư
 53. Central Bank: Ngân hàng trung ương
 54. Cash in transit: Tiền đang chuyển
 55. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình
 56. Accrued expenses: Chi phí phải trả
 57. Personal finances: Tài chính cá nhân
 58. Total liabilities and owners’ equity: Tổng cộng nguồn vốn
 59. Consumer confidence: Độ tin cậy của người tiêu dùng vào nền kinh tế
 60. Taxes and other payables to the State budget: Là một thuật ngữ tài chính tiếng Anh thường được sử dụng ở các nước phương Tây như Mỹ, có nghĩa là thuế và các khoản phải nộp nhà nước
 61. Cash flow statement: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 62. Comercial Bank: Ngân hàng thương mại
 63. Inflation: Lạm phát
 64. Guarantee: Bảo lãnh
 65. Collateral: Thế chấp
 66. Residual Maturity: Thời gian đáo hạn/hoàn trả
 67. Common Stock: Cổ phiếu thường
 68. Prefered Stock: Cổ phiếu ưu đãi
 69. Derivaties: Công cụ phái sinh
 70. Future contract: Hợp đồng tương lai
 71. Forward contract: Hợp đồng kỳ hạn
 72. Option: Quyền chọn
 73. SWAP: Hợp đồng hoán đổi
 74. Accounts payable: Tài khoản nợ phải trả
 75. Negative equity: Tình trạng bất động sản không có giá trị bằng số vốn đã vay để mua bất động sản đó
 76. High street banks: Các ngân hàng bán lẻ lớn có nhiều chi nhánh
 77. Foreclosure: Sự tịch thu tài sản để thế nợ
 78. To cut one’s workforce: Cắt giảm lực lượng lao động
 79. Bookkeeper: Người lập báo cáo
 80. To be nationalised: Bị quốc hữu hóa
 81. Account holder: Chủ tài khoản
 82. Accounts receivable: Tài khoản phải thu
 83. Accrual basis: Phương pháp kế toán dựa trên dự thu – dự chi
 84. Amortization: Khấu hao
 85. Arbitrage: Kiếm lời chênh lệch
 86. Asset: Tài sản
 87. Bankruptcy: Sự phá sản, vỡ nợ
 88. Bond: Trái phiếu
 89. Boom: Sự tăng vọt (về giá cả)
 90. Broker: Người môi giới
 91. Capital: Vốn
 92. Cash basis: Phương pháp kế toán dự trên thực thu – thực chi
 93. Commodity: Hàng hóa
 94. Cost of capital: Chi phí vốn
 95. Cumulative: Tích lũy
 96. Collateral: Tài sản ký quỹ
 97. Depreciation: Sự giảm giá
 98. Dividend: Lãi cổ phần
 99. Equity: Vốn cổ phần
 100. Exchange traded fund: Quỹ đầu tư chỉ số
 101. Fiduciary: Ủy thác
 102. Fund: Quỹ
 103. Growth stock: Cổ phiếu tăng trưởng
 104. Hedge fund: Quỹ đầu cơ
 105. Invest: Đầu tư
 106. Invoice: Danh đơn hàng gửi
 107. Leverage: Đòn bẩy
 108. Liability: Nghĩa vụ pháp lý
 109. Margin account: Tài khoản ký quỹ
 110. Mortgage: Thế chấp
 111. Mutual fund: Quỹ tương hỗ
 112. Paycheck: Xác nhận tiền lương
 113. Portfolio: Hồ sơ năng lực
 114. Premium: Phí bảo hiểm
 115. Profit: Tiền lãi, lợi nhuận
 116. Real estate: Bất động sản
 117. Recession: Sự suy thoái
 118. Revenue: Thu nhập
 119. Saving: Tiết kiệm
 120. Shareholder: Cổ đông
 121. Short selling: Bán khống
 122. Trade: Sự mua bán
 123. Treasury bill: Kỳ phiếu kho bạc
 124. Treasury stock: Cổ phiếu ngân quỹ
 125. Tycoon: Nhà tài phiệt
 126. Value: Giá trị
 127. Venture capital: Đầu tư mạo hiểm
 128. Volatility: Mức biến động
 129. Be/go on the dole: Lĩnh tiền trợ cấp thất nghiệp
 130. Advanced payments to suppliers: Trả trước ngưòi bán

Trên đây là tổng hợp những thuật ngữ vàng của tiếng Anh trong tài chính mà bạn cần ghi nhớ. Tuy nhiên, để ghi nhớ từ vựng không còn là nỗi lo lắng thì bên cạnh việc thường xuyên vận dụng các thuật ngữ tài chính tiếng Anh đã học vào các tình huống làm việc thực tế, liên tục rèn luyện kiến thức trong một môi trường chuyên nghiệp chính là cách đầu tư khôn ngoan về lâu về dài của chính bạn.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content