Danh mục
Phỏng vấn nhân viên kinh doanh – Tiếng Anh giao tiếp trong công sở (P1)

Phỏng vấn nhân viên kinh doanh – Tiếng Anh giao tiếp trong công sở (P1)


Phỏng vấn một ứng viên tiềm năng sau quá trình chọn lựa giữa một tệp CV là công việc cần thiết để tìm ra nhân viên phù hợp với công ty. Nếu ứng viên đó chưa có quá nhiều kinh nghiệm, nhà tuyển dụng sẽ hướng đến điều gì? Bạn hãy cùng aroma – tiếng Anh cho người đi làm tham khảo tình huống phỏng vấn nhân viên kinh doanh để học tiếng Anh giao tiếp trong công sở sau đây nhé!

 Phong-van-nhan-vien-kinh-doanh-tieng-anh-giao-tiep-trong-cong-so-p1

Phỏng vấn nhân viên kinh doanh – Tiếng Anh giao tiếp trong công sở (P1)

Paul: Come in. Hello, I’m Paul, the Manager of Tip Top Trading. And you must be….? – Mời vào. Xin chào, tôi là Paul, quản lý của Tip Top Trading. Và cô là…?

Anna: It’s Anna. – Là Anna.

Paul: Yes, very good. Thanks for coming. Now somewhere in this pile, I’ve got your CV… – Vâng, rất tốt. Cảm ơn cô vì đã đến. Bây giờ ở đâu đó trong đống này, tôi có CV của cô rồi.

Anna: Err, is that it there? – Nó ở đó?

Paul: Oh yes, thanks Hannah. Your qualifications look impressive but what sales experience can you bring to our company? – Ồ vâng, cảm ơn Hannah. Bằng cấp của cô thật ấn tượng nhưng cô có kinh nghiệm bán hàng nào mang đến cho công ty chúng tôi không?

Anna: I worked in a shop once. – Tôi đã làm việc ở một cửa hàng một lần.

Anna: Oh right…mmm….well a good example that comes to mind is when I was involved with a campaign to promote and sell a new range of clothes – I loved doing it and it was… – À vâng… mmm… một ví dụ hay xuất hiện trong đầu tôi là khi tôi tham gia một chiến dịch quảng cáo và bán một loạt quần áo mới. Tôi thích công việc này và nó…

Denise: Oh sorry, excuse me, here’s your tea Paul. – Ồ xin lỗi, trà của anh đây, Paul.

Paul: Thanks Denise. Now Anna, it looks like you’ve achieved a lot during your time at university. Could you give me an example of good team working during your time there? – Cảm ơn Denise. Bây giờ Anna, có vẻ như cô đã đạt được thành tích rất nhiều trong thời gian học đại học. Cô có thể cho tôi một ví dụ về làm việc nhóm trong suốt thời gian đó không?

Denise: Sorry! I forgot the sugar. – Xin lỗi! Tôi quên đường.

Paul: Thank you Denise. – Cảm ơn Denise.

Anna: Hmm, so you want an example? I was the treasurer of the debating society at university. That was OK, I suppose. – Hmm, vậy anh muốn một ví dụ? Tôi là thủ quỹ của hội tranh luận ở trường đại học. Việc đó ổn, tôi cho là vậy.

Anna: I mean… I’m particularly proud of how I organised the finances for the debating society. We had a very small budget and I had to make decisions on what to buy. – Ý của tôi là… tôi đặc biệt tự hào về cách tổ chức tài chính cho hội tranh luận. Chúng tôi có một khoản ngân sách rất nhỏ và tôi phải quyết định những khoản phải mua sắm.

Paul: Very impressive – so you’re a good planner Anna! We like organised people here… ooops, silly me. I seemed to have spilt tea over your CV. – Rất ấn tượng – vậy cô là một người lập kế hoạch giỏi đấy, Anna! Chúng tôi thích những người có óc tổ chức ở đây… ooops, tôi đoảng quá. Hình như tôi đã làm đổ trà lên CV của cô rồi.

Anna: Oh, do you need some help? – Anh có cần giúp gì không?

Paul: Oh no…I’m sure it’ll dry out… carry on please… – Ồ không… Tôi đảm bảo nó sẽ khô ngay thôi… hãy tiếp tục nào…

Anna: Also… timekeeping is important to me… – Quản lý thời gian rất quan trọng với tôi

Anna: I always try to complete my work on time. At university I never handed my assignments in late. – Tôi luôn cố gắng hoàn thành công việc đúng hạn. Ở trường đại học, tôi chưa bao giờ nộp bài tập muộn.

Paul: That’s good to hear. We like punctuality here… – Thật tốt khi nghe điều đó. Ở đây, chúng tôi thích đúng hẹn.

Denise: Excuse me Paul. Sorry it’s a bit late – but I thought you might like a biscuit with your tea. – Xin lỗi Paul. Xin lỗi vì hơi trễ – nhưng tôi nghĩ anh có lẽ thích dùng bánh với trà.

Paul: Hmm thanks….oh lovely, custard creams… mmm. Now Hannah, finally I wanted to ask you what exactly made you apply for this job at this company? – Hmm, cảm ơn anh… ồ đáng yêu quá, bánh kem trứng… mmm. Bây giờ Hannah, cuối cùng tôi muốn hỏi cô chính xác thì điều gì đã khiến cô ứng tuyển vào công việc này tại công ty này?

Anna: Errrr… ooo… well. The reason I applied is…. – Errrr.. ooo… ồ. Lý do tôi ứng tuyển là…

Anna: Errr…mmm… – Errr… mmm…

Anna đang bối rối trước câu hỏi với nhà tuyển dụng. Nếu bạn ở vị trí của cô ấy, bạn sẽ trả lời bằng tieng anh giao tiep trong cong so ra sao? Hãy cùng AROMA – TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM tìm hiểu thêm qua các bài học sau nhé!

Xem thêm:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content