Danh mục
Bài thuyết trình bằng tiếng Anh theo chủ đề thất nghiệp

Bài thuyết trình bằng tiếng Anh theo chủ đề thất nghiệp


Thất nghiệp hiện nay trở thành vấn đề của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, thất nghiệp không phải là dấu chấm hết cho sự nghiệp của bạn hay một nút thắt trong cuộc sống. Điều mà bạn cần làm chính là hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Bằng cách nào ư? Bạn hãy tham khảo ngay bài thuyết trình bằng tiếng Anh theo chủ đề thất nghiệp này nhé!

Bai-thuyet-trinh-bang-tieng-anh-theo-chu-de-that-nghiep

Bài thuyết trình bằng tiếng Anh theo chủ đề thất nghiệp đáng suy ngẫm

Topic: Unemployment speech

Respected Managers and Dear Colleagues!

As the increasing threat of recession is looming over our heads, it has become necessary to talk about it at least amongst our fraternity. We all know that our co-employees are being laid off due to the scarcity of work and the dwindling financial condition of our organization. It’s a time that needs to be handled with utmost patience and ingenuity.

We never know that one day while walking through the office, any of us may be told by our manager, “Sorry, but it’s your last day in the office today”. Now you all must have started contemplating what you will do then, how you will make money and run your family. So let’s face this situation with dexterity and smartness. However, before we engage in a conversation or discussion, please allow me to deliver a concise speech on unemployment so that you have an insight into the things and thereafter are able to evaluate your own circumstances with the situation of the masses. Trust me; it will give you a lot of encouragement to brave the situation boldly.

There are mainly three forms of unemployment – labor class, who is illiterate, educated people without being technically qualified and lastly technical people, such as engineers. Let us know about them one by one.

With labor class, the situation is such that they have to constantly look for employment opportunities as they earn wages on a daily basis; hence they club themselves at a particular place to be able to obtain regular employment somewhere. In this precarious situation, sometimes they are able to find employment and sometimes not. But they have habituated themselves to survive in the latter condition even though it is frustrating at times for them too when they are unable to meet their basic requirements of food and clothing. Situation is quite similar for the city laborers also as they manage to get seasonal employment in some big farm or field, which help them to survive.

As the population of literate people is growing day by day, the government is unable to accommodate them at the workplaces. Already our educated youth is discontented with the incompetent wages given to them and the threat of unemployment leaves them even more frustrated. It is quite unfortunate that they are made to meander through the dark roads. Since they don’t possess any practical experience or technical expertise, they only end up looking for clerical jobs, which are not enough to accommodate the growing number of literate people.

Then those who possess technical qualification get even more frustrated because they are unable to find a good job at par with their academic qualification. Since the number of people acquiring technical expertise is increasing day by day, therefore even they get caught in the trap of unemployment. It’s good that more and more people are educating themselves and are also going for higher educational levels too; but sadly the government is proving inefficient to offer them good employment opportunities. Hence, the growing anger and frustration in our youth has become so evident these days.

But instead of increasing our frustration, we should think of combating this situation, may be through generating self-employment opportunities and channelizing our energy in that direction. In this manner, the grave problem of unemployment can be tackled to a great extent. That’s all I have to say.

Thank You!

Bài dịch: Thuyết trình về thất nghiệp

Thưa ngài quản lý và các bạn đồng nghiệp thân mến!

Khi mối đe dọa ngày càng tăng của suy thoái đang dần rõ rệt trên đầu của chúng ta, nó đã trở thành cần thiết để nói về nó, ít nhất là giữa tình cảm anh em chúng ta. Chúng ta đều biết rằng các đồng nghiệp của chúng ta đang bị sa thải do sự thiếu công việc và tình trạng tài chính suy yếu của tổ chức chúng ta. Đó là khoảng thời gian cần được xử lý với sự kiên nhẫn và khéo léo.

Chúng ta không bao giờ biết rằng một ngày trong khi đi qua văn phòng, bất kỳ ai trong chúng ta có thể được người quản lý nói, “Rất tiếc, nhưng đây là ngày cuối cùng của anh trong văn phòng ngày hôm nay”. Bây giờ tất cả các bạn phải đã bắt đầu tính toán những gì bạn sẽ làm sau đó, bạn sẽ làm thế nào để kiếm tiền và nuôi sống gia đình bạn. Vì vậy, hãy đối mặt với tình huống này với sự khéo léo và thông minh. Tuy nhiên, trước khi chúng ta tham gia vào cuộc trò chuyện hoặc thảo luận, hãy cho phép tôi đưa ra một bài diễn văn ngắn về thất nghiệp để bạn có một cái nhìn sâu sắc về những điều này và sau đó có thể đánh giá hoàn cảnh của riêng bạn với tình hình của chung. Tin tôi đi; nó sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều sự khích lệ để dũng cảm đối phó với tình hình một cách rõ ràng.

Có chủ yếu là ba hình thức thất nghiệp – tầng lớp lao động, những người mù chữ, những người có trình độ học vấn mà không có năng lực và cuối cùng là những người có năng lực, chẳng hạn như kỹ sư. Hãy để chúng ta tìm hiểu về từng dạng một nhé.

Với lớp lao động, tình hình như vậy mà họ phải liên tục tìm kiếm cơ hội việc làm khi họ vẫn kiếm được tiền lương cơ bản hàng ngày; do đó họ tự tụ tập ở một nơi cụ thể để có thể kiếm được việc làm thường xuyên. Trong tình huống bấp bênh này, thỉnh thoảng họ có thể tìm được việc làm và đôi khi không. Nhưng họ đã quen tồn tại với nhau trong tình trạng thứ hai mặc dù đôi khi cũng gây bực mình cho họ khi họ không thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản về thực phẩm và quần áo. Tình hình khá giống với người lao động thành phố khi họ kiếm được việc làm thời vụ ở một số trang trại hoặc cánh đồng lớn, giúp họ sống sót.

Khi dân số của người được đào tạo đang phát triển từng ngày, chính phủ không thể tiếp nhận họ tại nơi công sở. Thanh niên có học thức không hài lòng với tiền lương không phù hợp với năng lực mà họ vẫn nhận và mối đe dọa của thất nghiệp khiến họ càng thất vọng hơn. Khá không may khi họ làm quanh co thêm những con đường tăm tối. Bởi họ không có bất kỳ kinh nghiệm thực tế hoặc chuyên môn nào, họ chỉ nhận tìm kiếm các công việc giấy tờ, thứ không đủ để đáp ứng số lượng ngày càng tăng của người qua đào tạo.

Sau đó, những người có trình độ năng lực kỹ thuật thậm chí còn thất vọng hơn vì họ không thể tìm được một công việc tốt ngang bằng với trình độ học vấn của họ. Vì số lượng người có chuyên môn kỹ thuật đang tăng lên từng ngày, do đó họ bị vướng trong cái bẫy thất nghiệp. Thật tốt khi ngày càng có nhiều người đang tự học và cũng sẽ đạt được trình độ học vấn cao hơn; nhưng thật đáng buồn khi chính phủ đang chứng minh vô hiệu trong cung cấp các cơ hội việc làm tốt cho họ. Do đó, sự tức giận và thất vọng ngày càng tăng trong giới trẻ của chúng ta đã trở nên hiển nhiên trong những ngày này.

Nhưng thay vì tăng sự thất vọng của chúng ta, chúng ta nên nghĩ đến việc chống lại tình trạng này, có thể thông qua việc tạo ra các cơ hội tự tạo việc làm và chuyển hóa năng lượng của chúng ta theo hướng đó. Theo cách này, vấn đề nghiêm trọng của thất nghiệp có thể được giải quyết ở mức độ lớn. Đó là tất cả những gì tôi phải nói.

Cảm ơn bạn!

Bai thuyet trinh bang tieng anh theo chu de thất nghiệp trên đây hẳn đã đem lại cái nhìn tích cực, mới mẻ hơn và phần nào đã đem lại hướng đi mới cho một vài bạn trong thời điểm hiện tại. Aroma hy vọng dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, bạn hãy tự tin và phấn đấu cải thiện bản thân ngày càng hoàn thiện, phù hợp hơn với hoàn cảnh hiện tại. Bạn có thể bắt đầu với việc cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bản thân để đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng.

Xem thêm:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: