Danh mục
Viết thư bằng tiếng Anh theo chủ đề yêu cầu tài liệu

Viết thư bằng tiếng Anh theo chủ đề yêu cầu tài liệu


Là một khách hàng, bạn có yêu cầu được nhận tài liệu để tìm hiểu sâu hơn về các sản phẩm, dịch vụ mà mình quan tâm? Nếu bạn cần viết thư bằng tiếng Anh theo chủ đề yêu cầu tài liệu, bạn sẽ thể hiện như thế nào? Hãy cùng aroma tìm hiểu nhé!

Viet-thu-bang-tieng-anh-theo-chu-de-yeu-cau-tai-lieu

Các mẫu viết thư bằng tiếng Anh theo chủ đề yêu cầu tài liệu

AROMA – TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM xin giới thiệu đến bạn 3 mẫu thư bằng tiếng Anh được viết theo chủ đề yêu cầu tài liệu. Bạn có thể tham khảo:

Mẫu thư 1:

2, Pine Walk,

Dorton, Sussex,

DO 2 4PP

England

4th April 2018

Dear Sir,

Please let us have a copy of your brochure on holiday accommodation in the Jura.

Your faithfully.

P.R Thomson (Mrs)

Dịch nghĩa:

2, Pine Walk,

Dorton,

Sussex,

DO 2 4PP

Anh

Ngày 4 tháng 4 năm 2018

Thưa ngài!

Vui lòng cho chúng tôi một bản sao tập danh mục những nơi ở trong kỳ nghỉ ở Jura của ngài.

Trân trọng,

Bà P.R Thomson

Mẫu thư 2:

Apartment 226, 323,

First Avenue, Seattle,

Washington 98109,

USA,

March 6 2018

Dear Sir,

My wife and I plan to tour your country this Summer.

Please send us your list of 4-star caravan sites. I enclose a self-addressed envelope and an International Reply Coupon.

Sincerely,

Peter A. Schulz

Dịch nghĩa:

Căn hộ số 226, 323,

Đại lộ số 1, Seattle,

Washington 98109,

Mỹ,

Ngày 6 tháng 3 năm 2018

Thưa ngài,

Vợ tôi và tôi có kế hoạch đi du lịch đến đất nước của ngài vào mùa hè này.

Vui lòng gửi cho chúng tôi danh sách những địa điểm đặt nhà lưu động hạng 4 sao của ngài. Tôi gửi kèm theo một phong bì ghi rõ địa chỉ và một phiếu trả lời quốc tế.

Trân trọng,

Peter A. Schulz

Mẫu thư 3:

Aventures,

14 bis, rue des Pierres,

75005 Paris.

France

5, The Hollows,

Kimarnock,

Ayreshire,

AY6 SWW,

Scotland

12th April 2018

Dear Sir,

We noted your recent advertisement for economy tours of the Châteaux and Vineyards of the Loire during the months of September and October. We would be interested to receive further details of these holidays as soon as possible.

Your faithfully,

Harry J. Kenwood

Dịch nghĩa:

Aventures,

14 bis, rue des Pierres,

75005 Paris.

Pháp

5, The Hollows,

Kimarnock,

Ayreshire,

AY6 SWW,

Scotland

12 tháng 4 năm 2018

Thưa ngài,

Chúng tôi có xem quảng cáo gần đây của ngài cho những chuyến du lịch tiết kiệm gần đây về Châteaux và Vineyards của Loire trong suốt tháng 9 và tháng 10. Chúng tôi muốn nhận được thêm chi tiết về những kỹ nghỉ này càng sớm càng tốt.

Trân trọng,

Harry J. Kenwood

Các từ vựng sử dụng để viết thư bằng tiếng Anh theo chủ đề yêu cầu tài liệu

Let us have: để chúng tôi có

Brochure: tập sách nhỏ về danh mục sản phẩm, dịch vụ

Your faithfully/ Sincerely: trân trọng, thân mến

Touring holiday: kỳ nghỉ du lịch

4-star caravan sites: những địa điểm (chỗ) đặt nhà lưu động hạng 4 sao

Self-adressed envelope: bì thư ghi sẵn địa chỉ

Would be interested: quan tâm đến

Mẫu câu sử dụng trong viết thư bằng tiếng Anh theo chủ đề yêu cầu tài liệu

Các mẫu câu tiếng Anh sau đây sẽ giúp bạn hoàn thành một bức thư yêu cầu tài liệu nhanh chóng:

Please send us a copy of… – Vui lòng gửi cho chúng tôi một bản sao của…

I have seenyour advertisement for… – Tôi đã xem quảng cáo của ông/ bà về…

We would be interested to receive particulars of… – Chúng tôi muốn nhận được chi tiết về…

We are particularly interested in… – Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến…

We intend to… – Chúng tôi có dự định

If you want further details return this coupon to us with your name and address. – Nếu ông/ bà muốn biết thêm chi tiết, hãy gửi phiếu này về cho chúng tôi kèm theo tên và địa chỉ.

I look forward to receiving your literature. – Tôi mong được nhận được tài liệu của ông.

We wish to… – Chúng tôi mong…

We would be gratefull if you could let us have any documentation on holidays in… – Chúng tôi sẽ rất vui nếu ông/ bà gửi thêm cho chúng tôi bất kỳ tài liệu hướng dẫn nào về những kỳ nghỉ ở…

Could you let us have any literature on these tours? – Ông/ bà có thể gửi cho chúng tôi những tài liệu về chuyến du lịch này không?

We are informed by the tourist Broad that you publish a list of recommended hotels in the area. – Chúng tôi được thông báo bởi ban du lịch mà ông/ bà đã công bố một danh sách những khách sạn được giới thiệu trong vùng này.

We shouls be obliged if you would forward further details of your holidays in… together with their cost to us at the above address. – Chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu ông/bà gửi nhiều chi tiết hơn về những kỳ nghỉ của ông/ bà ở…  cùng với giá cả cho chúng tôi theo địa chỉ trên.

Một trong những nhu cầu cần thiết của con người chính là trao đổi thông tin. Và việc viết email bằng tiếng Anh theo chủ đề sẽ giúp hai bên hiểu rõ hơn về mục đích của người đối diện. Với chủ đề yêu cầu tài liệu, bạn sẽ cần sử dụng các mẫu câu và từ vựng trên. AROMA – TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn nâng cao hiệu quả trong công việc và thuận tiện trong cuộc sống.

Xem thêm:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content